fbpx
Blogg

Ansvarlighet og forventninger

By desember 12, 2018oktober 7th, 2020No Comments

Har din skole eller virksomhet et mestringsklima?

Denne artikkelen tar for seg ansvarlighet og forventningerDette er viktig for å skape et mestringsklima fordi forventningene vi har til hverandre, påvirker hva vi får til. 

Vi når langt med tillit

Èn av mine gode støttespillere, Eva Bratvold, sier ofte: «vi mennesker lever opp – eller ned – til andres forventninger». Det er så sant og så godt sagt. Ta deg et øyeblikk hvor du lukker øynene og tenker tilbake – først til en lærer eller leder du har hatt som trodde på deg, som hadde tillit til at du kunne mestre og prestere, som hadde høye krav og forventninger til deg. Hvordan påvirket denne personen deg? Fikk du tro på at du kunne få til mye?

Tenk så på en annen leder eller lærer du har hatt, som du følte ikke trodde du kunne klare mye. Hvor du kanskje bare ved å snakke med denne personen, kjente på denne «mistilliten». Kanskje du kunne se det i personens øyer at han eller hun ikke forventet noe særlig av deg.

Pygmalion-effekten

De fleste av oss påvirkes av ledere og lærere som er betydningsfulle for oss, noe som i stor grad støttes opp av forskning. Det kan være fra forskning innen «Pygmalion-effekten», eller selvoppfyllende profeti som mange kjenner det som, eller hjerneforskning. Vi vet at hva vi forventer av andre påvirker vår adferd og kommunikasjon – og vi vet at hva andre sier til oss, eller måten vi blir behandlet på, påvirker hormoner og kjemikalier i hjernen og kroppen vår.

Enkle eksperimenter illustrerer dette. For eksempel:

En gruppe studenter har fått høre før en matteprøve at alle kan gjøre det bra og lærerne har stor tro på at studentene kan klare det. En annen gruppe får høre at det er vanlig at gutter gjør det bedre i matte enn jenter. Resultatet viste at alle, også jentene, presterte bra på prøve i gruppe 1, men i gruppe 2 gjorde jentene det vesentlig dårligere.

Vi er avhengige av relasjoner

Noen mennesker er mer motstandsdyktige når de møter lærere eller ledere som forventer lite eller har lav tro på hva dem kan få til. Det er som om de tenker at «jeg skal bevise at jeg kan», for så å få en ekstra tenning. Jeg tenker at dette er tegn på robusthet, en sterk selvtillit eller viljestyrke, og kanskje et growth mindset. Jo mer vi har av det, dess sterkere vil vi stå – uansett hvilken lærer eller leder vi har.

Har du ikke denne robustheten, er du helt normal. Vi er alle sårbare for andres meninger. Dette er fordi vi er sosiale vesener som er avhengige av å bygge relasjoner til andre og vi trenger et fellesskap hvor vi føler oss trygge og ivaretatt. Derfor er det viktig å finne en god balanse, så vi både kan utvikle denne robustheten i oss selv og i andre – samtidig som vi er velfungerende, kan regulere og tilpasse oss andre og det som forventes.

«Assumption is the mother of all fuck-ups»

Som leder eller lærer er ikke jobben ferdig selv om vi forventer mye av dem som er rundt oss, unge eller voksne, på skolen eller på jobben. Det er herfra det vanskeligste starter – nettopp å kommunisere og sikre en gjensidig forståelse for hva som forventes. Jeg bruker ofte begrepet «Assumption is the mother of all fuck-ups» fordi vi gjerne antar at andre forstår hva vi mener – eller burde forstått det som for oss er selvsagt. Selv når vi har kommunisert noe, opplever vi at vi ikke har nådd frem fordi vi ikke har forsikret oss om at vi har samme forståelse. Mange sier «På seg selv kjenner man andre». Egentlig er det mer riktig som en tidligere kollega av meg, Bastian Lie-Nilsen, sier: «På seg selv kjenner man ingen andre». Selv om jeg vet og har erfart dette, har jeg mange ganger mislyktes med å kommunisere og avstemme gjensidige forventninger – både med teamet mitt og andre rundt meg.

Mangel på klarhet i forventninger skaper usikkerhet

Det er ikke bare mangel på kommunikasjon som gjør at våre forventninger ikke kommer tydelig frem for andre. Når de blir spurt. sliter overraskende mange med å formulere på tydelig og konkret hva de egentlig forventer av en annen Et eksempel på det er fra mine mange år som konsulent og coach, hvor jeg ofte spør ledere og hva deres ledere forventer av dem. De har kanskje noen mål og KPI’er gjemt i en skuff, men få har det tydelig klart for seg. De har heller ikke klart for seg hva de tror om egen leders vurderer deres innsats og prestasjon i jobben. Svarene er vanligvis mangelfulle eller fraværende. Mangel på klarhet i hva som forventes av oss og hva vi skal forvente av oss selv, skaper usikkerhet. Det gjør det også vanskelig å vurdere egen innsats og å ta tak i det som kan forbedres. Dette gir igjen et urolig sinn som kan lede til stress – fordi vi ikke vet hva vi bør prioritere og fokusere på.

Vær tålmodig

Som illustrasjon vil jeg gi dere et eksempel fra da jeg var barn. Som liten likte jeg å være med pappa på fisketur i robåten vår. Jeg fikk gjerne lov til å ro, mens pappa ordnet med fiskeutstyr og fisken vi fikk.

Det var ikke lett å ro rett mot målet, og pappa sa gjerne med et lunt smil «et krokete bord gjør en lang fjord». Med dette mente han at siden jeg rodde litt til venstre, så til høyre, fordi jeg ikke hadde lært hvordan jeg skulle få like mye kraft i begge årene, brukte vi mye lenger tid på å komme frem enn om jeg hadde rodd rett. Heldigvis var pappa tålmodig og tok seg tid til å lære meg å ro. Om ikke annet erfarte jeg at det tok mindre tid og krefter når jeg rodde rett på mål – og at å trene dette gjorde meg sterkere.

Hvor godt klarer du å kommunisere dine forventninger til de du leder eller er lærer for? Tør du å stille høye forventninger – og kommunisere dem? Og klarer du å følge opp, hjelpe dem og holde dem ansvarlige?

I den neste og siste artikkelen i denne serien tar jeg for meg temaet «å gå ut av komfortsonen». For uten å gå utenfor komfortsonen får vi ikke mulighet til å oppleve den viktige mestringsfølelsen.

– Sissel

Dette var artikkel nummer tre i en serie på fire. Neste artikkel i rekka er del 4: Ut av komfortsonen og inn i læringssonen”.

I denne artikkelserien på fire tar jeg for meg de fire ulike områder jeg mener er de viktigste pilarene i å skape et godt mestringsklima. Har du ikke lest de to første? Da kan du lese dem her:

Del 1: Psykologisk trygghet

Del 2. Growth Mindset

Disse artiklene handler først og fremst om skolehverdagen, men er helt overførbare til arbeidslivet. Vi mennesker trenger i bunn og grunn de samme fundamentale tingene for å fungere optimalt. Disse fire er:

1. Psykologisk trygghet

2. Growth mindset

3. Ansvarlighet og forventninger

4. Ut av komfortsonen og inn i læringssonen

Frem til 24. desember vil du finne en annerledes julekalender i våre sosiale kanaler. Takknemlighetskalenderen kaller vi den!  Vil du følge med videre? Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og LinkedIn for oppdateringer. Meld deg også gjerne på nyhetsbrevet vårt – som blir utsendt annenhver uke.

KONTOR

MadeToGrow AS

Gaustadalléen 21

0349 Oslo (Forskningsparken)

T: 92290902
E: sissel@madetogrow.no