MadeToGrow for arbeidsgivere og ledere

Har din virksomhet inspirerende og verdibasert ledelse som legger til rette for innovasjon og gode prestasjoner over tid?

Den type ledelse er viktig for arbeidsplasser som har ambisjon om å tiltrekke og beholde en kompetent og fremtidsorientert arbeidskraft.

Desverre evner de færreste virksomheter å utvikle og ta ut det enorme potensialet i humankapitalen, fordi forutsetninger for gode og bærekraftige prestasjoner over tid ikke er tilstrekkelig til stede.

MadeToGrow veileder virksomheter til å lykkes med å ta ut et langt større potensial. Det gjør vi gjennom en helhetlig tilnærming, omfattende erfaring og nyeste forskning, innen ledelse, psykologi, nevrovitenskap, biologi og helse.

Alle ansatte ønsker å føle seg verdifulle

Ansatte ønsker å lære, utvikle seg og bidra til virksomheten og samfunnet. I stedet føler mange seg stresset, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse og manglende mening og retning.

Dette resulterer i store «usynlige» kostnader og produktivitetslekkasjer, for virksomheten og samfunnet.

MadeToGrow - Occupied and preoccupied
MadeToGrow - frustrated woman
MadeToGrow - tired

Visste du at

 • Nærmere 80% opplever å ha fysiske og psykiske symptomer forårsaket av stress. 50% sier at deres stressnivå har økt de siste årene og dette har negative konsekvenser både på jobb og privatliv.
 • Mer enn 50% sier at stress har gjort at de lettere har kommet i konflikt med andre.
 • Jobbpress, dårlig kosthold, helse og relasjoner, samt søvnmangel, er noen av de viktigste årsakene til stress.
 • Mer enn 20% lider av søvnmangel, som fører til dårligere humør, lavere prestasjoner og helseproblemer fysisk og psykisk.
 • 50% går gjennom depresjon i løpet av livet. Depresjon er den ledende årsaken til sykefravær, uførhet og er en stor bidragsyter til globale helseproblemer.
 • Over de siste årene har helseutfordringer utviklet seg så negativt at alle de 10 største årsakene til død i høy-inntektsland er nå alle relatert til livsstil.

Hva er tallene i din virksomhet og hva er de direkte og indirekte kostnadene av dette?

Fremtidsorienterte virksomheter trenger

Inspirerende og støttende ledere

som fremmer trivsel, utvikling menneskers potensial og som evner å lede gjennom endringer.

Engasjerte og lojale medarbeidere

som bringer både hodet og hjertet på jobben for å bidra til å nå virksomhetens mål.

Ansatte med en sunn livsstil

som kommer med god energi, evner å jobbe effektivt, som balanserer jobb og privatliv og presterer på sitt beste

Robuste og endringsorienterte ansatte

som mestrer en verden i endring, bidrar med innovative ideer og bærekraftige løsninger for virksomheter og planeten.

Ansatte med global kompetanse

Som evner å inkludere, kommunisere og samarbeide effektivt, og som bidrar til at også andre kan være på sitt beste.

En arbeidskultur som fremmer tillit,

En tillitsbasert arbeidskultur
som fremmer trygghet og god helse så mennesker kan ta ut det beste i seg selv og andre.

Hva vi fokuserer på

MadeToGrow har en helhetlig og forskningsbasert tilnærming og vi kombinerer ny og spennende forskning innen ledelse, psykologi, nevrovitenskap, biologi og helse med over 20 års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner. Vi tilbyr en kombinasjon av digitale og analoge tjenester for å passe virksomhetens behov og for å bidra til varige effekter.

Visjon, mening, retning og selvledelse

Misjon og opplevelse av mening og retning på jobben og i livet generelt, gir motivasjon til læring utvikling og lar mennesker ta med både hodet og hjertet på jobb. Bidra til å skape balanse mellom jobben og livet ellers, samt hjelpe mennesker til å lede seg selv, til å fokusere energi og innsats riktig, så de kan nå mål og ha det bra på ulike arenaer i livet.

Styrke relasjon til seg selv

Utvikle personlig innsikt og bevissthet relatert til egne styrker, interne drivkrefter og verdier. Utvikle et bevisst tanke- og adferdsmønster, samt begrensende antakelser som holder en tilbake fra mestring, utfordringer og prestasjoner. Lære effektive teknikker som utvikler tanker, følelser og adferd som bidrar til at man bedre forstår seg selv, som er viktig grunnlag for å fungere godt med andre.

Styrke relasjon til andre

Bygge sterke mellommenneskelige ferdigheter og global kompetanse til å mestre kommunikasjon og samarbeid med alle typer mennesker. Styrke innsikt i hvordan møte og forholde seg til ulike mennesker, evne å inspirere, støtte og inkludere, samt håndtere ulikheter og uenigheter på fruktbare måter. Utvikle forståelse for og verdsettelse av ulike perspektiver. Lære å se etter potensialet i andre gjennom ulike roller (leder, forelder, kollega, rollemodell).

Helhetlig tilnærming til god helse

Styrke kompetanse og bevissthet knyttet til de virkelige helseutfordringene og hvordan fremme og tilrettelegge for god livsstil. Målet er å utvikle helse som bringer god energi, produktivitet og gode prestasjoner over tid. Lære hvordan bærekraftig helse er en viktig løsning både for virksomhetens resultater og bærekraftig planet. Lære teknikker som løfter energi og evnen til være robust og takle krevende situasjoner og utfordringer.

Visjon, mening, retning og selvledelse

Misjon og opplevelse av mening og retning på jobben og i livet generelt, gir motivasjon til læring utvikling og lar mennesker ta med både hodet og hjertet på jobb. Bidra til å skape balanse mellom jobben og livet ellers, samt hjelpe mennesker til å lede seg selv, til å fokusere energi og innsats riktig, så de kan nå mål og ha det bra på ulike arenaer i livet.

Styrke relasjon til seg selv

Utvikle personlig innsikt og bevissthet relatert til egne styrker, interne drivkrefter og verdier. Utvikle et bevisst tanke- og adferdsmønster, samt begrensende antakelser som holder en tilbake fra mestring, utfordringer og prestasjoner. Lære effektive teknikker som utvikler tanker, følelser og adferd som bidrar til at man bedre forstår seg selv, som er viktig grunnlag for å fungere godt med andre.

Styrke relasjon til andre

Bygge sterke mellommenneskelige ferdigheter og global kompetanse til å mestre kommunikasjon og samarbeid med alle typer mennesker. Styrke innsikt i hvordan møte og forholde seg til ulike mennesker, evne å inspirere, støtte og inkludere, samt håndtere ulikheter og uenigheter på fruktbare måter. Utvikle forståelse for og verdsettelse av ulike perspektiver. Lære å se etter potensialet i andre gjennom ulike roller (leder, forelder, kollega, rollemodell).

Helhetlig tilnærming til god helse

Styrke kompetanse og bevissthet knyttet til de virkelige helseutfordringene og hvordan fremme og tilrettelegge for god livsstil. Målet er å utvikle helse som bringer god energi, produktivitet og gode prestasjoner over tid. Lære hvordan bærekraftig helse er en viktig løsning både for virksomhetens resultater og bærekraftig planet. Lære teknikker som løfter energi og evnen til være robust og takle krevende situasjoner og utfordringer.

Verdi for organisasjonen

 

 • Redusert sykefravær på grunn av forbedret helse, trivsel og bedre balanse i jobb og privatliv.
 • Redusert uønsket turnover fordi mennesker ønsker å jobbe for virksomheter som tar vare på mennesker, har et helhetlig fokus på utvikling av potensial og prestasjoner, og som muliggjør at mennesker også kan være gode foreldre og partnere.
 • Mer energiske ledere og medarbeider basert på forbedret helse, motivasjon og mulighet for å oppleve større grad av mål og mening i hverdagen.
 • Høyere nivå av growth mindset i ledere og medarbeidere, som leder til økt robusthet, samt utviklig av potensial og talent i alle.
 • En kultur baser på åpenhet, psykologisk trygghet, samarbeid og forbedringsfokus, så mennesker takler bedre endringer, utfordringer og usikkerhet.
 • Forbedret employer branding gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker og prestasjoner, helse, etisk lederskap og bærekraft.
 • Høyere prestasjoner og verdiskaping for eier og samfunnet for øvrig.
MadeToGrow - coffee shop
MadeToGrow - dancing adult
MadeToGrow - exercise

Klar til å ta neste steg?

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om det spennende vi kan bidra med for arbeidsgivere og ledere.

Kontakt oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.