MadeToGrow for arbeidsgivere og ledere

Har din virksomhet inspirerende og verdibasert ledelse som legger til rette for innovasjon og inkludering?

“Den type ledelse er viktig for arbeidsplasser som har ambisjon om å tiltrekke og beholde en kompetent og fremtidsorientert arbeidskraft.

Desverre evner ikke virksomheter å utvikle og ta ut det enorme potensialet i humankapitalen, fordi forutsetninger for gode og bærekraftige prestasjoner over tid er ikke tilstrekkelig til stede.

MadeToGrow veileder virksomheter til å lykkes med å ta ut et langt større potensial. Det gjør vi gjennom en helhetlig tilnærming, omfattende erfaring og nyeste forskning, innen ledelse, psykologi, nevrovitenskap, biologi og helse.”

Alle ansatte ønsker å føle seg verdifulle, at de kan lære, utvikle seg og bidra til virksomheten og samfunnet.

I stedet føler mange seg stresset, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse og manglende mening og retning.

Dette resulterer i store «usynlige» kostnader og produktivitetslekkasjer, for virksomheten og samfunnet.

Visste du at:

 • Nærmere 80% opplever å ha fysiske og psykiske symptomer forårsaket av stress. 50% sier at deres stressnivå har økt de siste årene og dette har negative konsekvenser både på jobb og privatliv.
 • Mer enn 50% sier at stress har gjort at de lettere har kommet i konflikt med andre.
 • Jobbpress, dårlig kosthold, helse og relasjoner, samt søvnmangel, er noen av de viktigste årsakene til stress.
 • Mer enn 20% lider av søvnmangel, som fører til dårligere humør, lavere prestasjoner og helseproblemer fysisk og psykisk.
 • 50% går gjennom depresjon i løpet av livet. Depresjon er den ledende årsaken til sykefravær, uførhet og er en stor bidragsyter til globale helseproblemer.
 • Over de siste årene har helseutfordringer utviklet seg så negativt at alle de 10 største årsakene til død i høy-inntektsland er nå alle relatert til livsstil.

Hva er tallene i din virksomhet og hva er de direkte og indirekte kostnadene av dette?

Fremtidsorienterte virksomheter trenger

Inspirerende og støttende ledere

som fremmer trivsel, utvikling menneskers potensial og som evner å lede gjennom endringer.

Engasjerte og lojale medarbeidere

som bringer både hodet og hjertet på jobben for å bidra til å nå virksomhetens mål.

Ansatte med en sunn livsstil

som kommer med god energi, evner å jobbe effektivt, som balanserer jobb og privatliv og presterer på sitt beste

Robuste og endringsorienterte ansatte

som mestrer en verden i endring, bidrar med innovative ideer og bærekraftige løsninger for virksomheter og planeten.

Ansatte med global kompetanse

Som evner å inkludere, kommunisere og samarbeide effektivt, og som bidrar til at også andre kan være på sitt beste.

En arbeidskultur som fremmer tillit,

En tillitsbasert arbeidskultur
som fremmer trygghet og god helse så mennesker kan ta ut det beste i seg selv og andre.

Verdi for organisasjonen:

 

 • Redusert sykefravær på grunn av forbedret helse, trivsel og bedre balanse i jobb og privatliv.
 • Redusert uønsket turnover fordi mennesker ønsker å jobbe for virksomheter som tar vare på mennesker, har et helhetlig fokus på utvikling av potensial og prestasjoner, og som muliggjør at mennesker også kan være gode foreldre og partnere.
 • Mer energiske ledere og medarbeider basert på forbedret helse, motivasjon og mulighet for å oppleve større grad av mål og mening i hverdagen.
 • Høyere nivå av growth mindset i ledere og medarbeidere, som leder til økt robusthet, samt utviklig av potensial og talent i alle.
 • En kultur baser på åpenhet, psykologisk trygghet, samarbeid og forbedringsfokus, så mennesker takler bedre endringer, utfordringer og usikkerhet.
 • Forbedret employer branding gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker og prestasjoner, helse, etisk lederskap og bærekraft.
 • Høyere prestasjoner og verdiskaping for eier og samfunnet for øvrig.

Klar til å ta neste trinn?

Vi kan kan også coache mennesker i andre roller så ta gjerne kontakt for en prat. Med en coach fra MadeToGrow får du en kompetent samtalepartner som følger deg med akkurat det du trenger hjelp med. Vi er her for deg.

kontakt oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.