Coaching

Hva våre coacher kan hjelpe deg med

Vi tilbyr ulike typer coaching – avhengig av din livssituasjon og utfordringer. Og om du trenger bistand i rollen som leder, lærer, student eller foresatt.
Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

 

Stressmestring: Hvordan redusere umiddelbart stressnivå, samt få teknikker for å takle stress over tid, lære å bruke stressende situasjoner til noe positivt – til å gi flyt og energi?

Presentasjonsangst: Å snakke foran flere mennesker er noe mange vegrer seg for. Vil du lære deg teknikkene som raskt bidrar til å redusere nervene, og som kan gjøre at du blir mer komfortabel?

Prestasjonspress: Hvor mange områder i livet kjenner du at du «burde» prestert eller vært bedre? Samfunnet og medier gir inntrykk av at «alle» er vellykket, noe som selvfølgelig ikke stemmer. Men det gjør at mange føler de ikke bra nok. Vil du lære teknikker som gir god hjelp til å stå i dette – og heller bruke tanksettet til noe positivt?

Mestringstro: Om du tror du kan – eller om du tror du ikke kan – vil du uansett få rett. Mestringstro er halve jobben for å få noe til. Vil du lære effektive teknikker for å snu mestringstvil til mestringstro? Det kan være fra små hverdagssituasjoner som å tørre å snakke med mennesker til å gå løs på større utfordringer som kan gi verdifull læring og muligheter.

Prioritering/Fokus/Prokrastinering: Lang to do-liste som fyller seg opp like fort som du kan krysse av? Sliter du med å komme i gang med eller fokusere på det du burde gjøre? Sent ute og stresset før deadlines? Lær deg kunsten å ha balanse i det kortsiktige og langsiktige. Da får du gjort mer med bedre kvalitet og mindre stress, i tillegg til å sikre best mulig balanse på ulike arenaer i livet.

Lite energi: Lurer du på hvor all energien du en gang hadde ble av? Den gode energien som gjør at du har lyst og ork til å gjøre det du vil i hverdagen? Det finnes faktisk noen grep du kan ta for å hjelpe deg å få til mer – både på kort og lang sikt.

Med en coach fra MadeToGrow får du en kompetent samtalepartner som følger deg med akkurat det du trenger hjelp med. Vi er her for deg. 

Er du interessert i å vite mer om coaching og andre temaer?

Abonner på vårt nyhetsbrev! 

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)