Coaching og mental trening

Vet du hvor du er og hvor du skal?

Det å finne frem til både det som er unikt og det som kan være forløsende for å bevege seg fra der man er i dag til dit man ønsker å komme, kan ha enorm betydning for livskvalitet og mestring.

Med coaching fra MadeToGrow får du en verdifull støttespiller med unik og helhetlig kompetanse knyttet til deg som individ uansett rolle, eller til ditt team eller din familie.

Du vil få en kombinasjon av kunnskap og læring, med effektive verktøy og teknikker, både som vi bruker i coachingen og som du kan ta med deg når du jobber med din utvikling mellom og etter samtalene.

Vi har lang erfaring fra utvikling av mennesker på ulike arenaer, samt omfattende forskningsinnsikt fra en rekke relevante forskningsområder, blant annet ledelse, psykologi, motivasjon, læring, hjernens formbarhet, epigenetikk, og helse.

Alle mennesker ønsker å føle seg verdifulle, at de kan lære, utvikle seg og bidra til andre.

I stedet føler mange seg stresset, dårlig balanse mellom jobb og privatliv, manglende mestring og opplevelse av mening og positiv retning i jobben eller livet, samt dårlig fysisk og mental helse.

Dette resulterer i at så mange ikke føler de klarer å være på sitt beste, de opplever lite energi og evne til å fokusere tilstrekkelig på det som er viktig.

Vi coacher mange ulike mennesker

Om vår coaching:

Vi tilbyr coaching til mange mennesker i ulike roller til skreddersyr den basert på din livssituasjon, behov og utfordringer. Vi har en unik og helhetlig kompetanse og tilnærming som vil gi deg stor verdi på alle arenaer i livet. Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

Mål, prioritering, fokus og prokrastinering: Lang to do-liste som fyller seg opp like fort som du kan krysse av? Sliter du med å komme i gang med eller fokusere på det du burde gjøre? Sent ute og stresset før deadlines? Lær deg kunsten å ha balanse i det kortsiktige og langsiktige. Da får du gjort mer med bedre kvalitet og mindre stress, i tillegg til å sikre best mulig balanse på ulike arenaer i livet.

Mestringstro: Om du tror du kan – eller om du tror du ikke kan – vil du uansett få rett. Mestringstro er halve jobben for å få noe til. Vil du lære effektive teknikker for å snu mestringstvil til mestringstro? Det kan være fra små hverdagssituasjoner som å tørre å snakke med mennesker til å gå løs på større utfordringer som kan gi verdifull læring og muligheter.

Stressmestring: Vi hjelper deg til å redusere umiddelbart stressnivå, samt få teknikker for å takle stress over tid, lære å bruke stressende situasjoner til noe positivt, til å gi flyt og god energi.

Prestasjonspress: Hvor mange områder i livet kjenner du at du «burde» prestert eller vært bedre? Samfunnet og medier gir inntrykk av at «alle» er vellykket, noe som selvfølgelig ikke stemmer, men det påvirker mange ubevisst til å føle de ikke bra nok. Vil du lære teknikker som gir god hjelp til å stå i dette, så du heller bruke presset til noe positivt?

Mer energi og bedre helseLurer du på hvor all energien du en gang hadde ble av? Den gode energien som gjør at du har lyst og ork til å gjøre det du vil i hverdagen? Med coaching av oss får du tilgang på unik kunnskap og metoder for å få mer energi, både på kort og lang sikt. Vi kombinerer en helhetlig forståelse for både hodet og kroppen og hvordan du kan få begge deler til å spille på lag med deg.

Presentasjonsangst: Å snakke foran flere mennesker er noe mange vegrer seg for. Vil du lære deg teknikkene som raskt bidrar til å redusere nervene, som kan gjøre at du blir mer komfortabel og kan levere et godt budskap til mange?

Coaching for ledere:

Coaching for ledere er for alle ledere som ønsker å bli enda bedre. Enten det er som skoleleder, mellomleder, toppleder eller styreleder. Vi brenner veldig for at alle som er ledere skal evne å inspirere og engasjere mennesker og sin organisasjon slik at man kan utvikle det store potensialet som er der.

Vi skreddersyr opplegget for deg – slik at du får mest mulig ut av samarbeidet, men vi setter typisk fokus på å tydeliggjøre dine mål og hva du ønsker å oppnå i karrieren og livet, samt identifisere veien dit ut fra hvor du er i dag. Temaer vi typisk berører er kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, mål og strategi, lede i endring og hvordan få med seg andre mennesker på visjon og strategi som legges.

Vi er også opptatt av å være en trygg og kompetent sparringspartner for deg, da lederrollen gjerne er både krevende og ofte føles ensom.

Er du klar for å bli en slik leder du du selv har sett opp til?

Coaching for lærere:

Coaching for lærere er for alle som ønsker å hente ut det beste både i seg selv og i elevene og klasserommet.

MadeToGrow møter mange dedikerte lærere som er opptatt av elever og studenters motivasjon, læring og mestring. På tross av dette har elevene ofte utfordringer med å lykkes på skolen eller livet ellers.

Vi i MadeToGrow har omfattende erfaring med å hjelpe lærere og pedagoger, blant annet ved å bistå dem med å utvikle sitt growth mindset, styrke motivasjon og læringsstrategier, bygge selvfølelse og bedre relasjoner til andre. Fra både forskning og egen erfaring vet vi effekten dette har.

Med skreddersydd coaching kan vi gi deg inspirasjon, støtte og sparring i din hverdag som lærer, både så du føler enda mer mestring og energi i hverdagen og til hvordan du kan utvikle elevers growth mindset og forbedre læringsmiljøet.

Coaching for foresatte og familier:

Rollen som forelder eller foresatt til barn og ungdom er gjerne både fantastisk og krevende. Det gis sjelden opplæring i hvordan vi kan lykkes i parforholdet og foreldrerollen, selv om dette er de viktigste og vanskeligste rollene vi har i livet. Hvordan vi mestrer disse rollene påvirker i stor grad både barna våre og vår egen helse, mestring og livskvalitet på ulike arenaer.

Uansett hvor god du er i disse rollene blir du satt på større og mindre prøver på grunn av ting du, partneren eller barna går gjennom på ulike arenaer i livet. Når vi opplever problemer i familien påvirker dette oss emosjonelt og mange opplever skamfølelser. Derfor kan veien til hjelp være lang.

Vi har en unik og helhetlig kompetanse på faktorene som påvirker parforhold og familieliv og kan hjelpe deg ved å være en kompetent og trygg samtalepartner, eller ved å hjelpe hele eller deler av familien. Har dere store problemer anbefales det å kontakte helsevesenet for å undersøke hva de kan tilby. Vi kan være en komplementær støtte og har erfaring også fra arbeid med psykiske problemer.

Coaching for foresatte og familier er for alle som ønsker å gi barna og familien en best mulig hverdag og fremtid.

Coaching for studenter:

Coaching for studenter er for deg som ønsker å bli en mer effektiv student og til å mestre studielivet bedre.

Blir du fort stresset, for eksempel før eksamen? Synes du det er vanskelig å komme i gang med oppgavene dine? Eller mangler du energi eller motivasjon til å gjennomføre dem?

Med en coach fra MadeToGrow får du en kompetent støttespiller og samtalepartner som hjelper deg med dine utfordringer i hverdagen, som bidrar til at du kan jobbe fokusert og effektivt og til å oppnå de resultatene du ønsker deg, som student og i livet ellers.

Klar til å ta neste steg?

Vi kan kan coache mennesker ulike roller så ta gjerne kontakt for en prat. Med en coach fra MadeToGrow får du en kompetent samtalepartner som støtter deg i akkurat det du trenger hjelp med. Vi er her for deg.

Kontakt oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.