Personvernerklæring / Databehandleravtale

MadeToGrow AS («MTG») sin digitale læringsplattform har til hensikt å styrke menneskers motivasjon, læring og livsmestring. Denne erklæringen gir nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Dersom du har noen spørsmål som du ikke finner svar på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@madetogrow.no.

 

 1. Brukere av læringsplattformen

Plattformen inneholder programmer med læringsvideoer, personlige historier, utfordringer, kartlegginger, quiz, minispill, refleksjonsoppgaver og mentale teknikker. Deltakerens svar på oppgaver lagres i appen.

Vi samler inn følgende opplysninger om brukere i plattformen:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Kjønn
 • Fødselsår
 • Skole-/virksomhetstilhørighet (ved større grupper i skole eller virksomheter)
 • Rolle (elev, lærer, foreldre, leder etc)
 • Betalingsinformasjon
 • Bruk av plattformen, som frekvens og varighet, hvilke programmer som er besøkt/gjort, samt besvarelser i programmene
 • Oversikt over brukerens utvikling basert på kartlegginger

MTG må behandle ovennevnte opplysninger for å oppfylle avtalen med deg som bruker. Informasjonen samles inn for å tilby brukerne et best mulig produkt, herunder for å kunne forbedre og videreutvikle tjenesten. Alle deltakere skal føle seg trygge på at personlige data de ønsker å holde for seg selv blir oppbevart trygt og utilgjengelig for andre. Personlige data vil ikke bli gjort tilgjengelig for personer eller organisasjoner utenfor MadeToGrow.

Opplysningene kan bli benyttet til å analysere brukeradferd for å forstå hvordan plattformen brukes og hvordan den kan forbedres og videreutvikles. De demografiske parameterne kjønn, alder, og skole-/virksomhetstilhørighet kan bli benyttet til å sammenligne ulike typer brukere. Opplysningene kan også bli benyttet i forbindelse med forskningsarbeid vi gjør, se neste punkt.

 1. Bruk av opplysninger til forskning

Opplysninger som vi innhenter om brukere kan bli benyttet til forskningsformål, dersom den enkelte bruker samtykker til dette.  Opplysninger som vi samler inn vil kunne benyttes til å forske på faktorer som motivasjon, læring og livsmestring. Dette vil både bidra til forbedring av plattformen og dets innhold, samt til viktig samfunnsforskning.

Alle opplysninger som benyttes til forskningsarbeid vil bli erstattet med et nummer, slik at ditt navn eller e-postadresse ikke fremgår. Alle som får tilgang til opplysningene er underlagt

taushetsplikt. Brukerens personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Brukere av plattformen kan når som helst velge å avstå fra at brukeropplysninger benyttes til forskningsarbeid, uten å oppgi noen grunn og uten at dette vil medføre noen konsekvenser for brukeren.

Resultatene av forskningen kan bli publisert som gruppedata.

 1. Utlevering av personopplysninger og taushetsplikt

Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vi vil ikke gi andre innsyn i dine personlige notater, besvarelse eller opplysninger for øvrig, med mindre du skulle ønske å dele dette med noen gjennom programmet.

MTG benytter underleverandører for enkelte administrative og utviklingsmessige formål. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger om deg utenfor EU/EØS. Vi benytter allikevel noen underleverandører som per definisjon er lokalisert utenfor EU/EØS.

Disse er som følger:

Andre Lincoln Read og Techvalens bistår oss med utvikling av plattformen vår og disse har signert avtale om behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Vi i MTG har taushetsplikt om den informasjonen om deg som vi får kunnskap om og dette vil bli behandlet konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten ditt samtykke. Taushetsplikten gjelder både ansatte, innleide og underleverandører, også etter avtaler er opphørt.

 1. Hvordan du kan benytte dine rettigheter som registrert

Ettersom personopplysningene som behandles gjelder deg har du rettigheter både som registrert og forskningsdeltaker. Disse er som følger:

 • Rett til innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 • Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • Rett til å bli glemt
 • Rett til å begrense behandlingen
 • Rett til å motsette seg behandling
 • Rett til dataportabilitet

Du kan få rettet og slettet personopplysninger ved å logge deg på læringsplattformen og du kan endre opplysninger om deg selv under din konto i appen. Dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av våre tjenester kan du kontakte oss så kan vi sørge for at alle opplysninger du har lagt inn slettes. Utover dette så lagrer vi opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å tilby våre tjenester som er beskrevet over. Vi vil slette opplysningene når formålet med behandlingen er gjennomført. Vi forbeholder oss retten til å benytte enkelte anonymiserte data videre i forbindelse med forskning. Anonymisering medfører at opplysningene ikke lenger kan peke tilbake på den som har gitt opplysningene.

Du har og rett til å klage oss inn til Datatilsynet dersom du ikke liker måten vi behandler dine personopplysninger på.

 1. Kontaktinformasjon til forskningsleder og behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål som gjelder dine personopplysninger, læringsplattformen eller forskningsstudien, kan du ta kontakt med Behandlingsansvarlig:

MadeToGrow AS, Org.nr. 919110635, Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

v/ daglig leder Sissel Naustdal