Foredrag

Her finner du oversikt over våre inspirerende foredrag.

“Growth mindset” og dets betydning for læring, mestring og utvikling av menneskers potensial

MadeToGrow tror på at alle mennesker har et “growth mindset”. Det handler om å være bevisst på at evnene og talentene ikke er gitt, men at de kan utvikles.

I dette foredraget viser vi deg hvordan du kan du kan utvikle ditt eget mindset – og hvorfor dette er så viktig.

Growth mindset har betydning for hvordan du lærer
Du er født med en naturlig trang til å lære

Født sånn eller blitt sånn?

Mennesker er født med en naturlig trang til å lære og med en tro på at vi kan mestre hva som helst. Denne troen er det mange som mister med årene. I stedet for å finne glede i å lære og motivasjon til å mestre, ser vi heller uoverkommelige oppgaver.

Det er denne tankegangen MadeToGrow vil snu. I dette foredraget viser vi dere hvordan.

Utvikler du dine medarbeideres potensial?

Sissel lærer dere å utvikle en effektiv ledelsesstrategi – både for bedriften og for den enkelte medarbeider.

Forskning viser at det å styrke menneskers evne til å lære og utvikle seg, er en effektiv måte for bedriften til å nå sine mål.

Det finnes stort potensial i dine medarbeidere
Gjør dine ansatte til pådrivere i stedet for motstandere

Medarbeidere – motstandere eller ressurser ved endring?

Endringer er vanskelige å gjennomføre. Og vanskeligere blir det når medarbeiderne motsette seg disse.

Finnes det en måte å gjøre de ansatte til pådrivere i stedet for motvirkere? Sissel viser hvordan dere kan skape en god endringskultur i bedriften.

Kan vi utvikle vår intelligens? I så fall hvordan og hvor mye?

Dine evner og talenter er ikke hugget i stein. I dette foredraget viser vi deg hvordan du kan utnytte potensialet ditt til det fulle. Det gjør vi blant annet gjennom forskningsbasert kunnskap om hjernen og hvordan den kan formes.

Hjernen er mer formbar enn du tror
Gjør dine medarbeidere til bedre problemløsere

Er du og dine kollegaer effektive problemløsere?

I et arbeidsliv under stadig endring er det helt nødvendig at vi evner å løse problemer som oppstår. Dette er viktig både for hvordan vi utvikler oss som individer, men også for bedriften vi er en del av.

I dette foredraget viser vi hvordan du som medarbeider eller leder kan utnytte ditt eget og andres kreative og innovative potensial. Og dermed hvordan dere blir bedre rustet til å løse problemer.

Hva påvirker din mestringstro?

Vi møter alle motgang og hindringer i løpet av livet. I dette foredraget viser vi deg hvordan du kan styrke evnen din til å takle nettopp slike utfordringer. Og dermed hvordan kan oppnå bedre resultater i flere av livets arenaer.

Blir flinkere til å takle motgang
Foredragsholder Sissel Naustdal

Om Sissel

Vår foredragsholder, Sissel Naustdal, er daglig leder i MadeToGrow.

Hun har 20 års erfaring med ledelse og organisasjonsutvikling. Hun er spesielt opptatt av å få frem det beste i mennesker og å skape en grobunn for motivasjon og utvikling.

Sissel er utdannet Master of Science Leadership & Organizational Psychology fra Handelshøyskolen BI. I tillegg er hun en sertifisert coach fra Coaches Training Institute i San Francisco.

Ta kontakt for et inspirerende foredrag! 

Er du nysgjerrig på hva slags mindset du har?

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)