fbpx
Blogg

Bærekraftig lykke

By desember 4, 2023desember 25th, 2023No Comments

Hva kan Bhutans Brutto Nasjonal Lykke-indeks ha av verdi for ledelse og utvikling?

Noen ganger opplever vi å ha en overbevisning som ikke helt samsvarer med det gjeldende syn, enten det er på jobben, blant venner eller i samfunnet for øvrig. Da er det lett å bli usikker, men kanskje det er viktig å stole på slik overbevisning?

«Put purpose first»

Chris Nerdal, min første kollega i MadeToGrow, ga meg en bok som traff meg veldig. Boken heter Reinventing Organizations, skrevet av Frederic Laloux. Forfatteren har analysert ca. 50 virksomheter, store og små, offentlige og private, på tvers av en rekke sektorer. Målet var å finne ut hva som gjør at noen virksomheter overlever og skaper bedre resultater enn andre.

Studien hans identifiserte noen viktige faktorer, hvor den viktigste var; «put purpose first». Hvorfor eksisterer vi, for hvem og hvilken verdi skal vi skape? Virksomheter som holder fast ved sin misjon i utformingen av mål og strategier, og når de tar beslutninger, har større sannsynlighet for å overleve. De skaper bedre langsiktige resultater enn de som prioriterer lønnsomhet først.

Min tro på å sette formålet først, er et eksempel på en tro som strider mot de gjeldende overbevisningene, fordi økonomiske resultater vanligvis prioriteres først.

Bærekraftig ledelse

En annen slik opplevelse fikk jeg på konferanse arrangert av Alfred Tolle og hans organisasjon Wisdom Together i 2017. Representanter fra Bhutan snakket om hvordan de har innført «Brutto Nasjonal Lykke» (BNL) som måling for å utvikle nasjonen, fremfor Brutto Nasjonal Produkt (BNP). Begrunnelsen var at de anser at politikernes viktigste jobb er å sørge for at innbyggerne får dekket grunnleggende behov og er lykkelige. Da er det mer enn bare økonomiske og materielle verdier som bør måles og utvikles. Slik setter de formålet først, og definerer politikernes og ledernes rolle ut fra dette formålet.

Representantene viste til hvilken viktig overføringsverdi dette har til ledelse og arbeidsliv. De snakket om betydningen i et bærekraftperspektiv, med fokus på ansvarlig utvikling og vekst. Dette ga gjenklang i mine ører, da jeg i liten grad hadde sett ledere og virksomheter fokusere på å utvikle det store uforløste potensialet i deres ansatte på en bærekraftig måte. Noe jeg har ment er en av de viktigste faktorene for økonomiske resultater.

Utdaterte ledere

Dessverre ser jeg fortsatt at mange virksomhetsledere lever i dette utdaterte paradigme, gjennom ensidig fokus på topp- og bunnlinje, og med liten investeringsvilje i det som skal «bære» virksomheten det neste kvartalet eller året. Heldigvis ser vi utviklingen går rett vei, med begreper som «dobbel og trippel bunnlinje», «De 3 P’er (People, Planet and Profit) osv.

Dette samsvarer godt med Bhutan sitt fokus på BNL, som består av 9 dimensjoner. Modellen viser dimensjonene i et samfunnsperspektiv, men det skal få omskrivinger til før det passer like godt inn i et leder- og virksomhetsperspektiv.

De 9 pilarene i Brutto Nasjonal Lykke i Bhutan:

 1. Psykologisk velvære: tilfredshet, følelser og spiritualitet.
 2. Helse: mental og fysisk helse, friskedager og funksjonshemming/uførhet
 3. Tidsbruk: jobb, søvn/rekreasjon
 4. Utdannelse: utdannings- og kunnskapsnivå, lese- og skriveferdigheter
 5. Kulturelt mangfold og robusthet: språk, kulturell deltakelse og kunstneriske ferdigheter
 6. Godt styresett: forvaltning, fundamentale rettigheter, tjenesteytinger og politisk deltakelse
 7. Samfunnsvitalitet: donasjoner (tid/penger), relasjoner, familie, trygghet
 8. Økologisk mangfold og robusthet: økologiske utfordringer, ansvarlighet, dyreliv og urbanisering
 9. Levestandard: materielle verdier, bolig og inntektsnivå

Hvordan skape bærekraftige samfunn, virksomheter og individer?

Bærekraft har lenge i stor grad vært assosiert med miljø og klima, sett fra et naturperspektiv. Med det intensiverte fokuset på at mange virksomheter nå skal rapportere på hvordan de etterlever disse målene, har aspektet av sosial eller menneskelig bærekraft kommet sterkere på agendaen. Man ser altså mer helhetlig på bærekraft. Dette har Bhutan fokusert på i over 50 år.

Bærekraft handler ikke bare om bærekraftige nasjoner eller virksomheter. Det handler også om enkeltmenneskers kraft til å «bære seg selv». Altså vår evne til å ta vare på og lede oss selv, vår robusthet, fysiske og mentale helse, våre evne til å bygge gode relasjoner, vår evne til læring, utvikling og omstilling. Er det ikke disse tingene som i sum fører til lykke og et godt (arbeids)liv?

Det som måles får fokus

Det som måles får fokus, og det som får fokus utvikles. Albert Einstein sitt berømte sitat « Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” Dermed gjelder det å måle det som faktisk skaper de resultatene man ønsker. Da kan de 9 dimensjonene i Bhutans Brutto nasjonal lykke-måling gi inspirasjon for ledere og virksomheter.

Eller man kan følge Frederic Laloux sitt råd om å sette purpose først. Det kan gjøres så enkelt som å spørre de ansatte: «I hvilken grad opplever du det meningsfylt å gå på jobb basert på virksomhetens formål og samfunnsbidrag?»

«Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted»

Albert Einstein

Inner Development Goals:

Og inntil flere virksomhet kommer i gang med dette arbeidet, kan vi jo alle sette søkelys på vår individuelle evne til å bære oss selv og ha meningsfulle dager. Personlig utvikling og indre bærekraft kommer nå for fullt, blant annet gjennom begreper som «Inner Development Goals» (IDG).

IDG er en modell med 5 pilarer;

 1. Relasjon til oss selv, herunder indre kompass og et åpent og lærende tankesett.
 2. Kognitive ferdigheter, herunder kritisk tenkning og evne til å sette ting i perspektiv
 3. Relasjoner, herunder empati og ydmykhet
 4. Samarbeid; herunder sosiale ferdigheter, tillit og interkulturelle ferdigheter
 5. Handling, herunder kreativitet, mot og utholdenhet/robusthet

Jeg tror mennesker og organisasjoner som setter søkelys på disse pilarene er de som vil lykkes i årene som kommer. Individer vil holde seg attraktive i arbeidsmarkedet og evne bedre å skape seg gode liv. Arbeidsgivere vil i større grad evne å tiltrekke og beholde engasjerte medarbeider som kan prestere på et høyt nivå.

Jeg tror dette utviklingsarbeidet er avgjørende for at vi, både individer og som samfunn, skal klare en omfattende endringsreise for å gjenopprette den ubalanse som er skapt blant mennesker og i naturen.

For mer læring og inspirasjon fra Bhutan og deres arbeid med Brutto nasjonal lykke, se gjerne videoen vi har laget etter vi besøkte dette unike og vakre landet sommeren 2023. Her fikk vi fikk snakke med tidligere undervisningsminister Thakur S. Powdyel, Farmer Sangey og Tsoki Tenzin ved GNH Center Bhutan.

Vil du følge med oss i andre sosiale medier, finner du oss her:

Facebook, Instagram, YouTube og TikTok for oppdateringer, samt meld deg på nyhetsbrevet vårt – hvor vi holder deg oppdatert på hva om som skjer hos oss.

Varm hilsen fra

Sissel Naustdal, engasjert leder av MadeToGrow