Tilgjengelig på Google Play

Ditt «hjem» for personlig utvikling,

læring og mestring – rett i lomma

Ditt «hjem» for personlig utvikling, læring og mestring – rett i lomma

Vi har en helhetlig tilnærming til hvordan vi utvikler oss som mennesker og har utviklet i Norge og basert på omfattende internasjonal forskning, egen forskning i Norge og omfattende erfaring innen motivasjon, holdninger til læring, hjernens formbarhet og talentutvikling.

Læringen skjer gjennom varierte oppgaver som videoer, personlige historier, oppgaver, quiz, spill og mentale øvelser. Vi ønsker at appen skal oppleves engasjerende og nyttig og vil kontinuerlig utvikle innhold og temaer som både hjelper deg her og nå og med langsiktig utvikling. Les mer om forskningen bak

Med støtte fra Extrastiftelsen, i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse, kan vi utvikle og tilby noe av innholdet i appen gratis. Dette samarbeidet og utviklingen av gratis innhold pågår gjennom hele 2018 og 2019.

Innholdet er utviklet i Norge og basert på omfattende internasjonal forskning, egen forskning i Norge og omfattende erfaring innen motivasjon, holdninger til læring, hjernens formbarhet og talentutvikling. Vi har en helhetlig tilnærming til hvordan vi utvikler oss som mennesker og du vil få kunnskap og verktøy til å:

Takle stress og prestasjonspress

Styrke motivasjon og mestring

Styrke selvtillit og selvfølelse

Lære mer effektivt

Få bedre relasjoner og helse

Hvem passer appen for

Unge voksne

Som ung er det gjerne spesielt krevende med alt man skal mestre i livet, både på og utenfor skolen. Få hjelp til å takle stress og press i tillegg til metoder for å lære og jobbe mer effektivt og prioritere det som er viktig for deg. Da øker også motivasjon og mestringsopplevelsene.

Foreldre/foresatte:

Det er krevende å være forelder. Du vil gjerne både skal støtte barna dine og samtidig ta vare på deg selv og din karriere. Få hjelp til å fokusere på det som er viktig for deg, verktøy til å takle motgang og utfordringer og kunnskap om hvordan du kan støtte barna i deres utvikling.

Skolen:

Som lærer eller skoleleder er elevers motivasjon og mestring ditt viktigste fokus. Gjennom kunnskap om hjernens formbarhet og hvordan utvikle menneskers potensial vil du mestre hverdagen bedre og samtidig skape et læringsmiljø hvor elevene kan vokse, lære og utvikle seg.

Ledere/medarbeidere:

Endringer er den nye normalen og forventinger og prestasjonspress er stort. Gjennom å få hjelp til å fokusere både på kortsiktige og langsiktige behov og mål i virksomheten, verktøy til takle stress, lære mer effektivt, utvikle deg selv og andre, vil du mestre og håndtere utfordringer bedre.

Takler du utfordringer slik du skulle ønske at du gjorde? Nøkkelen er å være bevisst på ditt eget tankesett. Ta vår quiz. Har du growth eller fixed mindset?

Last ned appen her

Tilgjengelig på Google Play

Les bloggen vår og lær mer om growth mindseth

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS