Ditt hjem for læring, mestring og personlig utvikling – rett i lomma.

En app som gir deg kunnskap, inspirasjon og gode verktøy til å finne motivasjon og mening, til å bli mer robust, til å takle utfordringer og til å ta vare på deg selv og det som er viktig for deg.

Last ned appen
MadeToGrow - MTG App
MadeToGrow - coffee shop
MadeToGrow - dancing adult
MadeToGrow - exercise

Hva ville det bety for deg om du kunne oppnå følgende

 • Finne mer MENING og MOTIVASJON i hverdagen og livet.

 • Få til å gjøre det som er VIKTIGST for deg.

 • Bli mer ROBUST i å takle UTFORDRINGER og til å våge å gripe spennende MULIGHETER.

 • Styrke din TRO og EVNE til å MESTRE.

 • Utvikle en bedre SELVFØLELSE på ulike arenaer i livet.

 • MINDRE STRESS og MER ENERGI og overskudd.

 • Få BEDRE RELASJONER til mennesker rundt deg.

Men alle opplever at livet byr på
større og mindre utfordringer

 • En verden i endring stiller større krav til læring og utvikling.

 • Stort prestasjonsfokus på ulike arenaer.

 • Mange savner motivasjon og mening.

 • Alle møter større og mindre utfordringer og kriser i livet.

 • Økende antall (unge) mestrer ikke (arbeids)livet.

 • 50% opplever depresjon i løpet av livet.

Basert på omfattende forskning og erfaring har vi utviklet et verktøy som gjør at du enkelt kan få kunnskap og verktøy som hjelper deg å bli mer motivert, robust og til å ha det bra.

MadeToGrow - Frustrated Professional

Men alle opplever at livet byr på
større og mindre utfordringer

 • En verden i endring stiller større krav til læring og utvikling.

 • Stort prestasjonsfokus på ulike arenaer.

 • Mange savner motivasjon og mening.

 • Alle møter større og mindre utfordringer og kriser i livet.

 • Økende antall (unge) mestrer ikke (arbeids)livet.

 • 50% opplever depresjon i løpet av livet.

Basert på omfattende forskning og erfaring har vi utviklet et verktøy som gjør at du enkelt kan få kunnskap og verktøy som hjelper deg å bli mer motivert, robust og til å ha det bra.

https://www.youtube.com/watch?v=JnMj2PSKPSM

 

Appen gir deg kunnskap og verktøy på følgende områder

Mindset

Styrke robusthet og evnen til å takle motgang og utfordringer, tro på evnen til kontinuerlig læring og utvikling.

Selvfølelse

Utvikle et av de viktigste fundamentene for å ha det bra og mestre ulike arenaer i livet.

Mening

Finne inspirasjon og mening i hverdagen og livet. Det er fundamentalt viktig for å ha et godt liv.

Relasjoner

Gode relasjoner til familie, venner, partner og kollegaer er viktig for livmestring, god helse og livsglede.

Motivasjon

Styrke motivasjon og even til å fokusere på det som er viktig i livet, på kort og lang sikt.

Læring

Læring hele livet er viktig for å mestre, utvikle seg, takle endringer og til å opprettholde god hjernehelse.

Mestring

Styrke troen på hva som er mulig å få til og lær hvordan vi utvikler evner, talent, egenskaper og personlighet.

Helse

Bli inspirert og bevisst på hvordan god helse mentalt og fysisk kan gi ønsket energi og bidra til livsmestring.
MadeToGrow - Collaboration

Våre Samarbeidspartnere

MadeToGrow har samarbeidet med Rådet for Psykisk helse og Stiftelsen Dam under utviklingen av appen. Basert på dette samarbeidet og midler vi har fått fra dem, kan vi tilby hele temaet om Mindset gratis. Vi er svært takknemlige for dette samarbeidet, da det viser også viktigheten av det arbeidet vi gjør for veldig mange.

Klar til å ta neste steg?

Kom i gang med din læring og utvikling gjennom å laste ned og teste ut den unike appen vår! Den er GRATIS å laste ned!

Last ned appen

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.