Ditt hjem for læring, mestring og personlig utvikling – rett i lomma.

En app som gir deg kunnskap, inspirasjon og gode verktøy til å finne MOTIVASJON og MENING, til å bli mer ROBUST, til å takle UTFORDRINGER og til å TA VARE PÅ DEG SELV og det som er viktig for deg.

Ditt hjem for læring, mestring og personlig utvikling – rett i lomma.

En app som gir deg tilgang til å få kunnskap, bli inspirert og få gode verktøy til å finne motivasjon og mening, til å bli mer robust, til å takle utfordringer og til å ta vare på deg selv og det som er viktig for at du skal ha det bra.

Hva ville det bety for deg
om du kunne oppnå følgende:

 • Finne mer MENING og MOTIVASJON i
  hverdagen og livet.
 • Få til å gjøre det som er VIKTIGST for deg.
 • Bli mer ROBUST i å takle UTFORDRINGER
  og til å våge å gripe spennende MULIGHETER.
 • Styrke din TRO og EVNE til å MESTRE.
 • Utvikle en bedre SELVFØLELSE på ulike
  arenaer i livet.
 • MINDRE STRESS og MER ENERGI og overskudd.
 • Få BEDRE RELASJONER til mennesker rundt deg.

 

Men alle opplever at livet byr på
større eller mindre UTFORDRINGER

 • En verden i endring stiller større krav til LÆRING og UTVIKLING.
 • Stort PRESTASJONSFOKUS på ulike arenaer.
 • Mange savner MOTIVASJON og MENING.
 • Alle møter større og mindre UTFORDRINGER og KRISER i livet.
 • 50% opplever DEPRESJON i løpet av livet.
 • Økende antall unge mestrer ikke livet.

Hva ville det bety for deg om du kunne oppnå følgende:

 • Finne mer MENING og MOTIVASJON i hverdagen og livet.
 • Få til å gjøre det som er VIKTIGST for deg.
 • Bli mer ROBUST i å takle UTFORDRINGER og til å våge å gripe spennende MULIGHETER.
 • Styrke din TRO og EVNE til å MESTRE.
 • Utvikle en bedre SELVFØLELSE på ulike arenaer i livet.
 • MINDRE STRESS og MER ENERGI og overskudd.
 • Få BEDRE RELASJONER til mennesker rundt deg.

 

Alle opplever vi at livet byr på større eller mindre UTFORDRINGER

 • En verden i endring stiller større krav til LÆRING og UTVIKLING.
 • Stort PRESTASJONSFOKUS på ulike arenaer.
 • Mange savner MOTIVASJON
  og MENING.
 • Alle møter større og mindre
  UTFORDRINGER og KRISER
  i livet.
 • 50% opplever DEPRESJON i løpet av livet.
 • Økende antall unge mestrer ikke livet.

Basert på omfattende forskning og erfaring har vi utviklet et verktøy som gjør at du enkelt kan få kunnskap og verktøy som hjelper deg å bli mer motivert, robust og til å ha det bra.

Last Ned Appen GRATIS

Med støtte fra Extrastiftelsen, og i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse, kan vi tilby noe av innholdet i appen gratis. Vi fortsetter samarbeidet om utviklingen av appen i tiden fremover.

Last Ned Appen GRATIS

Med støtte fra Extrastiftelsen, og i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse, kan vi utvikle og tilby noe av innholdet i appen gratis. Dette samarbeidet og utviklingen av gratis innhold pågår gjennom hele 2018 og 2019.

Appen gir deg kunnskap og verktøy på følgende områder

Mening

Å oppleve hverdagen og livet meningsfylt er grunnleggende viktig for mennesker. Få hjelp til å finne svar på hva som gjør at du kjenner stor mening i livet.

Motivasjon

Finn motivasjon til å sette fokus på det som er viktig for deg, få bedre balanse mellom jobb og privatliv og styrk mulighetene for å få til det du bestemmer deg for.

Mindset

Bli kjent med ditt mindset og hvordan dette påvirker deg i ulike situasjoner. Lær hvordan du kan styrke robusthet, utholdenhet og evne til å takle motgang, utfordringer og nederlag.

Mestring

Styrk troen på hva du er i stand til å mestre gjennom å forstå hvordan du kan utvikle evner og egenskaper. Få hjelp til å gå løs på spennende muligheter.

Selvfølelse

Styrk det viktigste grunnlaget for hvordan du har det på alle arenaer i livet – og med deg selv, nemlig din selvfølelse. Forså hvordan den påvirkes og kan bygges opp, i deg selv og andre.

Helse

Hva skal til for at det viktigste vi har – hjernen – skal ha det bra og fungere slik du ønsker? Bli inspirert og få hjelp til å gjøre viktige grep som bidrar til å gi deg mer energi og overskudd i hverdagen.

Relasjoner

Forstå hvor dypt våre relasjoner – eller mangelen på gode relasjoner – påvirker oss. Lær hvordan du kan bygge bedre relasjoner til partner, kollegaer, venner og familie.

Læring

Læring er viktig hele livet, for å mestre livet, takle endringer og for å ha god hjernehelse. Forstå hva som skjer i hjernen når du lærer, hvordan du kan lære effektivt og finn læringsglede.

Appen gir deg kunnskap og verktøy på følgende områder

Mening

Å oppleve hverdagen og livet meningsfylt er grunnleggende viktig for mennesker. Få hjelp til å finne svar på hva som gjør at du kjenner stor mening i livet.

Motivasjon

Finn motivasjon til å sette fokus på det som er viktig for deg, få bedre balanse mellom jobb og privatliv og styrk mulighetene for å få til det du bestemmer deg for.

Mindset

Bli kjent med ditt mindset og hvordan dette påvirker deg i ulike situasjoner. Lær hvordan du kan styrke robusthet, utholdenhet og evne til å takle motgang, utfordringer og nederlag.

Mestring

Styrk troen på hva du er i stand til å mestre gjennom å forstå hvordan du kan utvikle evner og egenskaper. Få hjelp til å gå løs på spennende muligheter.

Selvfølelse

Styrk det viktigste grunnlaget for hvordan du har det på alle arenaer i livet – og med deg selv, nemlig din selvfølelse. Forså hvordan den påvirkes og kan bygges opp, i deg selv og andre.

Helse

Hva skal til for at det viktigste vi har – hjernen – skal ha det bra og fungere slik du ønsker? Bli inspirert og få hjelp til å gjøre viktige grep som bidrar til å gi deg mer energi og overskudd i hverdagen.

Relasjoner

Forstå hvor dypt våre relasjoner – eller mangelen på gode relasjoner – påvirker oss. Lær hvordan du kan bygge bedre relasjoner til partner, kollegaer, venner og familie.

Læring

Læring er viktig hele livet, for å mestre livet, takle endringer og for å ha god hjernehelse. Forstå hva som skjer i hjernen når du lærer, hvordan du kan lære effektivt og finn læringsglede.

Hva sier de som bruker MadeToGrow appen

Jeg har lett lenge etter en app som denne, spesielt rundt temaet Personlig Utvikling. Jeg må si at jeg er svært imponert til nå, og har troen på at den kommer til å hjelpe mange andre folk. Spesielt når det kommer til negative og selv-begrensede tankesett. Gleder meg til å utforske mer temaer her, og anbefaler andre å gjøre det samme.

En slik app som det her kan gjøre mye for mange. En utrolig flott og hjelpsom app.

Sykt hjelpsom og man får slappet av og blir lettet av å slippe ting ut og det hjelper deg med å roe ned i hverdagen når man da går inn i appen og gjør noen oppgaver om og til deg selv at du skal slappe av. Denne appen lærer deg også å akseptere forskjellige ting om deg som kan være vanskelig, enten situasjoner eller feil du gjør eller hva som helst ?

Jeg liker denne appen. Den gir meg konkrete tips jeg kan ha nytte av, men viktigst er det at den lærer meg et tankesett som gjør meg tryggere og modigere når jeg møter utfordringer.

Motiverende og lærerikt. Anbefales for selvutvikling

Hva sier de som bruker MadeToGrow appen

Jeg har lett lenge etter en app som denne, spesielt rundt temaet Personlig Utvikling. Jeg må si at jeg er svært imponert til nå, og har troen på at den kommer til å hjelpe mange andre folk. Spesielt når det kommer til negative og selv-begrensede tankesett. Gleder meg til å utforske mer temaer her, og anbefaler andre å gjøre det samme.

En slik app som det her kan gjøre mye for mange. En utrolig flott og hjelpsom app.

Sykt hjelpsom og man får slappet av og blir lettet av å slippe ting ut og det hjelper deg med å roe ned i hverdagen når man da går inn i appen og gjør noen oppgaver om og til deg selv at du skal slappe av. Denne appen lærer deg også å akseptere forskjellige ting om deg som kan være vanskelig, enten situasjoner eller feil du gjør eller hva som helst ?

Jeg liker denne appen. Den gir meg konkrete tips jeg kan ha nytte av, men viktigst er det at den lærer meg et tankesett som gjør meg tryggere og modigere når jeg møter utfordringer.

Motiverende og lærerikt. Anbefales for selvutvikling

    post@madetogrow.no          Gaustadalléen 21
                                                                    0349 Oslo (Forskningsparken)

      92290902

post@madetogrow.no

Gaustadalléen 21 – 0349 Oslo – (Forskningsparken)


92290902