MadeToGrow for skoleledere og lærere

De som har valgt å bli lærere tror vi ble det ut fra et unikt engasjement for barn og unge menneskers læring og utvikling.

I stedet for å få utvikle elevenes potensial, føler mange seg stresset og overveldet, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse, samt manglende opplevelse av å mestre og gjøre den gode jobben for elevene som de ønsker.

Dette resulterer i slitne lærere og elever som ikke får de beste forutsetningene for å lære og prestere på en god nok måte. Dette fører igjen til at mange elever/studenter gjør det dårlig på skolen, noe som gir reduserte fremtidsutsikter. I tillegg til de store individuelle og familiære konsekvensene, medfører dette en enorm ressursbyrde for samfunnet.

MadeToGrow - Adults studying

De som har valgt å bli lærere tror vi ble det ut fra et unikt engasjement for barn og unge menneskers læring og utvikling.

I stedet for å få utvikle elevenes potensial, føler mange seg stresset og overveldet, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse, samt manglende opplevelse av å mestre og gjøre den gode jobben for elevene som de ønsker.

Dette resulterer i slitne lærere og elever som ikke får de beste forutsetningene for å lære og prestere på en god nok måte. Dette fører igjen til at mange elever/studenter gjør det dårlig på skolen, noe som gir reduserte fremtidsutsikter. I tillegg til de store individuelle og familiære konsekvensene, medfører dette en enorm ressursbyrde for samfunnet.

De som har valgt å bli lærere tror vi ble det ut fra et unikt engasjement for barn og unge menneskers læring og utvikling.

I stedet for å få utvikle elevenes potensial, føler mange seg stresset og overveldet, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse, samt manglende opplevelse av å mestre og gjøre den gode jobben for elevene som de ønsker.

Dette resulterer i slitne lærere og elever som ikke får de beste forutsetningene for å lære og prestere på en god nok måte. Dette fører igjen til at mange elever/studenter gjør det dårlig på skolen, noe som gir reduserte fremtidsutsikter. I tillegg til de store individuelle og familiære konsekvensene, medfører dette en enorm ressursbyrde for samfunnet.

MadeToGrow - creative teacher

De som har valgt å bli lærere tror vi ble det ut fra et unikt engasjement for barn og unge menneskers læring og utvikling.

I stedet for å få utvikle elevenes potensial, føler mange seg stresset og overveldet, de sliter med å balansere jobb og privatliv, dårlig fysisk og mental helse, samt manglende opplevelse av å mestre og gjøre den gode jobben for elevene som de ønsker.

Dette resulterer i slitne lærere og elever som ikke får de beste forutsetningene for å lære og prestere på en god nok måte. Dette fører igjen til at mange elever/studenter gjør det dårlig på skolen, noe som gir reduserte fremtidsutsikter. I tillegg til de store individuelle og familiære konsekvensene, medfører dette en enorm ressursbyrde for samfunnet.

Visste du at

 • Ca 30% av videregåendeskole elever dropper ut før de har fullført.
 • Det estimeres å koste samfunnet ca. 15 millioner pr elev i videregående skole som dropper ut i tapte skatteinntekter. Utgifter til helsebehandlinger, kriminalomsorg og annet kommer i tillegg.
 • Psykiske problemer har økt kraftig de senere år og tallene øker mest blant unge. I 2010 led ca. 15% av alvorlige psykiske problemer og i 2018 var tallet økt til 30%. 20% av studenter driver med selvskading og går med selvmordstanker.
 • Over 30% av elever/studenter opplever å ha dårlig helse. 45% føler seg trøtte og har utfordringer med lav energi. 25% opplever de har søvnproblemer og 20% sliter med smerter i hode og nakke.
 • Over 30% av dagens unge er overvektige og tallet er økende.
 • Over 30% av studenter har søvnproblemer.
 • Ensomhet blant unge har økt kraftig, til over 30% de senere årene.
 • Unge som tester eller bruker narkotika har økt til nærmere 30% de senere årene.

Den store andelen unge med problemer er en stor utfordring og angår både familier, skoler og arbeidsliv. Selv om skolen kan gjøre mye, er ikke dette en utfordring skolen kan håndtere alene.

MadeToGrow - tired student

Visste du at

 • Ca 30% av videregåendeskole elever dropper ut før de har fullført.
 • Det estimeres å koste samfunnet ca. 15 millioner pr elev i videregående skole som dropper ut i tapte skatteinntekter. Utgifter til helsebehandlinger, kriminalomsorg og annet kommer i tillegg.
 • Psykiske problemer har økt kraftig de senere år og tallene øker mest blant unge. I 2010 led ca. 15% av alvorlige psykiske problemer og i 2018 var tallet økt til 30%. 20% av studenter driver med selvskading og går med selvmordstanker.
 • Over 30% av elever/studenter opplever å ha dårlig helse. 45% føler seg trøtte og har utfordringer med lav energi. 25% opplever de har søvnproblemer og 20% sliter med smerter i hode og nakke.
 • Over 30% av dagens unge er overvektige og tallet er økende.
 • Over 30% av studenter har søvnproblemer.
 • Ensomhet blant unge har økt kraftig, til over 30% de senere årene.
 • Unge som tester eller bruker narkotika har økt til nærmere 30% de senere årene.

Den store andelen unge med problemer er en stor utfordring og angår både familier, skoler og arbeidsliv. Selv om skolen kan gjøre mye, er ikke dette en utfordring skolen kan håndtere alene.

Vi mener elever og studenter trenger

MadeToGrow - Multi Ethnics Hands Cirlce

Skoler som ser helhet

gjennom forståelse for at elevers mestring avhenger av velfungerende lærere og et helhetlig livsmestringsfokus.

MadeToGrow - Teacher Education

Engasjerte og trygge lærere

som bringer både hodet og hjertet på jobben og som har kunnskap om hvordan bygge livsmestringskompetanse i elever.

MadeToGrow - Yoga class

Et sunt læringsmiljø

hvor det legges til rette for gode arbeid-, lærings- og helsevaner, utvikling av trygghet, robusthet og prestasjoner.

Hva vi fokuserer på

MadeToGrow har en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til utvikling av livsmestringskompetanse i lærere og elever. Vi tilbyr en kombinasjon av digitale og analoge tjenester for å passe skolens behov, samt for å bidra til varige effekter.

Motivasjon, mening og selvledelse

En opplevelse av mening og retning i livet, gir motivasjon til læring utvikling på skolen og bidrar til at vi håndterer motgang og utfordringer bedre. Vi tror at når vi er bevisste på hva som er viktig og hvordan ulike sider av livet bør ivaretas, kan mennesker fokusere og prioritere innsats på en balansert måte. Da kan de prestere godt over tid, nå mål og ha det bra på ulike arenaer i livet.

Styrke relasjonen til seg selv

Utvikle personlig innsikt og bevissthet relatert til egne styrker, interne drivkrefter og verdier. Utvikle bevissthet om tanke- og adferdsmønstre, samt hvilke begrensende antakelser som holder en tilbake fra mestring og gode prestasjoner. Lære effektive teknikker som utvikler tanker, følelser og adferd som bidrar til at man bedre forstår seg selv, som også er viktig for å fungere godt med andre.

Styrke relasjon til andre

Bygge sterke mellommenneskelige ferdigheter til å mestre kommunikasjon og samarbeid med ulike typer mennesker. Styrke innsikt i hvordan møte og forholde seg til ulike mennesker, evne å inspirere, støtte og inkludere, samt håndtere ulikheter og uenigheter på fruktbare måter. Utvikle forståelse for og verdsettelse av ulike perspektiver. Lære å se etter og få frem det positive i andre.

Helhetlig tilnærming til god helse

Styrke kompetanse og bevissthet knyttet til de virkelige helseutfordringene og hvordan fremme og tilrettelegge for god livsstil. Målet er å utvikle helse som bringer livsglede, god energi og gode prestasjoner over tid. Lære hvordan bærekraftig helse er en viktig løsning både for individer, samfunn og planeten. Lære teknikker som løfter energi og robusthet og takle ulike situasjoner.

Visjon, mening, retning og selvledelse

En opplevelse av mening og retning i livet, gir motivasjon til læring utvikling på skolen og bidrar til at vi håndterer motgang og utfordringer bedre. Vi tror at når vi er bevisste på hva som er viktig og hvordan ulike sider av livet bør ivaretas, kan mennesker fokusere og prioritere innsats på en balansert måte. Da kan de prestere godt over tid, nå mål og ha det bra på ulike arenaer i livet.

Styrke relasjon til seg selv

Utvikle personlig innsikt og bevissthet relatert til egne styrker, interne drivkrefter og verdier. Utvikle bevissthet om tanke- og adferdsmønstre, samt hvilke begrensende antakelser som holder en tilbake fra mestring og gode prestasjoner. Lære effektive teknikker som utvikler tanker, følelser og adferd som bidrar til at man bedre forstår seg selv, som også er viktig for å fungere godt med andre.

Styrke relasjon til andre

Bygge sterke mellommenneskelige ferdigheter til å mestre kommunikasjon og samarbeid med ulike typer mennesker. Styrke innsikt i hvordan møte og forholde seg til ulike mennesker, evne å inspirere, støtte og inkludere, samt håndtere ulikheter og uenigheter på fruktbare måter. Utvikle forståelse for og verdsettelse av ulike perspektiver. Lære å se etter og få frem det positive i andre.

Helhetlig tilnærming til god helse

Styrke kompetanse og bevissthet knyttet til de virkelige helseutfordringene og hvordan fremme og tilrettelegge for god livsstil. Målet er å utvikle helse som bringer livsglede, god energi og gode prestasjoner over tid. Lære hvordan bærekraftig helse er en viktig løsning både for individer, samfunn og planeten. Lære teknikker som løfter energi og robusthet og takle ulike situasjoner.

Verdi for skolen

 • Redusert sykefravær blant lærere på grunn av forbedret helse, trivsel og bedre balanse i jobb og privatliv.
 • Redusert uønsket turnover fordi mennesker ønsker å jobbe i en skole som tar vare på mennesker, har et helhetlig fokus på utvikling av potensial og prestasjoner, og som muliggjør at mennesker også kan være gode foreldre og partnere.
 • Mer motiverte og energiske elever/studenter basert på forbedret helse, motivasjon og mestring.
 • En kultur basert på psykologisk trygghet, growth mindset, respekt og forståelse for den enkelte, som er fundamentalt for læring, utvikling, robusthet og gode prestasjoner
 • Forbedret omdømme som hjelper skolen å tiltrekke seg dyktige ansatte og motiverte elever, gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker og prestasjoner, helse, etisk lederskap og bærekraft.
 • Flere elever som mestrer skolen og kan bidra positivt til fremtidige arbeidsgivere og samfunnet.

Klar til å ta neste steg?

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan vi kan bidra på din skole.

Kontakt oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.