fbpx
Blogg

Ut av komfortsonen og inn i læringssonen

By januar 3, 2019oktober 7th, 2020No Comments

Har din skole eller virksomhet et mestringsklima?

I denne artikkelen vil jeg fokusere på betydningen av å gå ut av komfortsonen og inn i læringssonen. For uten å gå ut av komfortsonen får vi ikke mulighet til å oppleve det å vokse – eller den viktige mestringsfølelsen. 

Læring og utvikling

En av mine inspirasjonskilder sier: «All growth starts at the end of your comfort zone». For barn og unge er dette helt naturlig og voksne forventer at unge kontinuerlig skal lære, utfordre, prøve nye ting og utvikle seg. Og ja, det er naturlig og viktig at mye læring og utvikling skjer mens vi er unge. Mye kunnskap skal absorberes, ferdigheter skal trenes og evner skal stimuleres for at vi skal fungere godt som voksne.

Innstillingen til å lære varer ofte godt opp i 20-årene – og for noen hele livet. Men dessverre er det mange som bremser opp og blir værende i komfortsonen. Dette skjer av flere grunner og er helt naturlig. Som voksne er livet ofte hektisk med mange forpliktelser. Vi har lært mye og nå skal den tilegnede kunnskapen brukes og det er godt å kjenne at vi mestrer og er trygge på det vi gjør.

Mer energi – mer motivasjon

En annen viktig faktor, som kanskje er sterkere enn alle andre, er at hjernen «motarbeider» oss.

Hjernens to viktigste oppgaver er:
1. Å holde oss i live.
2. Sørge for at vi reproduserer oss og fører arten vår videre

Selv om sistnevnte er veldig spennende, skal vi ta for oss det første punktet.
At hjernen holder oss i live, handler om å spare på energi. Tidligere, også her i Norge, var det knapphet på mat og det var i tillegg viktig å holde oss trygge og vekk fra det som var farlig.
Og selv om vi kan kjenne lyst og motivasjon til å gjøre noe, som å lese, lære eller å være fysisk aktive, motarbeider hjernen oss for å spare energi. Den «overtaler» oss til å utsette ting og å slappe av.

Dette er fascinerende når vi samtidig vet at å gjøre disse tingene er bra for at hjernen skal være velfungerende – i hvert fall i dagens samfunn. Men dessverre, selv om hjernen er formbar, er det ikke store endringer som har skjedd i hjernens basisfunksjoner de siste hundre eller tusen år.

Derfor kreves det stor motivasjon og viljestyrke over tid for å gjøre det som krever ekstra energi – for eksempel å gå utenfor egen komfortsone, tilpasse oss endringer, ta utfordringer og å holde ut i disse. Nyttige øvelser kan være små endringer i hverdagen, som å pusse tennene med motsatt hånd av det du er vant til eller å gå ut og møte nye mennesker. Det kan også være større utfordringer som å endre livsstil som vil gi bedre helse eller takle større endringer i livet eller på jobben.

Å tilpasse seg situasjoner

Jeg er kanskje heldig som har en kombinasjon av rastløshet, mye energi og behov for endringer og utfordringer som har hjulpet meg å gå ut av komfortsonen min. Men i løpet av de siste årene jeg har jobbet mye med growth mindset, les artikkel 2, har jeg valgt å møte utfordringer som er større enn jeg av og til kjenner er bra for meg. Å starte MadeToGrow og samtidig gå ut av et 18 års samboerskap vil sikkert mange si er galskap. Disse to valgene gir både stor økonomisk usikkerhet og belastning. I tillegg er det krevende å gå gjennom samlivsbrudd med tre barn mellom 5 og 13 år og samtidig starte et selskap.

Jeg hadde nok aldri klart å stå i dette om jeg ikke hadde kjent til forskningen om growth mindset..

Jeg har tatt, og tar, egen medisin hver dag gjennom å trene på hvordan jeg tenker og reagerer i
mange situasjoner. Jeg har blant annet blitt bevisst på hva jeg sier høyt og til meg selv, eksempelvis da økonomien ble trangere av store omveltninger i livet. Da minnet jeg meg selv på at det er deilig å tilpasse meg situasjonen ved å klare å redusere sløsing og unødvendig pengebruk. Samtidig har det gjort det mye lettere å etterleve mitt ønske om å være miljøbevisst.

I tillegg bruker jeg aktivt sitater som betyr noe for meg:

  • “Start where you are. Use what you have. Do what you can” – Arthur Ashe
  • “Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.” – Steve Maraboli
  • “Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited of what could go right” – Tony Robbins
  • «My life is perfect, even when it is not” – Ellen Degeneres

Å være feiltastisk

Jeg har også fått lang trening i å være feiltastisk. Tidligere var jeg redd for å gjøre feil, fordi jeg opplevde det som bevis på mindre intelligens eller å være uegnet til det jeg prøvde å gjøre. Det er fortsatt ubehagelig å feile, få kritikk eller bli avvist – noe som skjer titt og ofte på gründer-reisen. Men jeg har fått en mye større evne til å takle og stå i det, lære av opplevelsene og dele med andre.

Hva dette betyr for et mestringsklima? Jo, når vi er innstilt på og oppsøker læring, gir vi rom og inspirasjon for andre som vil gjøre det samme. Når vi er innstilt på at læring, endringer og utfordringer er bra for oss og er en viktig del av livet, bidrar vi til at virksomheten utvikler seg.

Det er fortsatt et stort utviklingspotensial, både i arbeidslivet og i skolen. Jeg skulle spesielt ønske at skolen bar mer preg av å være en lærende organisasjon. Hvor også lærere og skoleledere omfavnet muligheten til å lære og utvikle seg selv. Slik ville de også i større grad bidra til at unge utvikler sitt potensial og får godt grunnlag for livsmestring og et godt voksenliv.

Mange skoler jobber i disse dager med å tilpasse seg kravene til de nye læreplanene, blant annet gjennom å tenke tverrfaglig læring og å ta i bruk nye digitale hjelpemidler. Mange er positive og ønsker endringene velkommen, men langt flere er lite endringsvillige og ønsker å gjøre det de er vant til. Noe de behersker, noe de føler seg trygge på. Altså å forbli i komfortsonen.

Hva kan (skole)ledere gjøre?

Som leder har du mulighet til å legge forholdene til rette og til å gå foran som et godt eksempel –
walk the talk . Ta egen medisin gjennom å utvikle eget growth mindset og til å legge til rette for, og
forvente at andre gjør det samme. Samtidig må miljøet oppleves som trygt nok til å våge å prøve,
feile og gå ut av komfortsonen. Noe jeg mener er lederens viktigste ansvar for mennesker som skal vokse, utvikle seg og bidra til gode arbeidsplasser og et bedre samfunn.

Det er ingen quick-fix og heller ikke lett – ei behagelig. Men start på reisen, ta ett skritt om gangen. Vær tålmodig og aksepter at veien blir til mens du går. Du lærer og feiler underveis

«Every accomplishment starts with a decision to try” – John F. Kennedy

“You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.” – Martin Luther King Jr.

– Sissel

Dette var den siste artikkelen i en serie på fire. I artiklene har jeg tatt for meg de fire områder jeg mener er de viktigste for å skape et godt mestringsklima. Har du ikke lest de tre første? Da kan du lese dem her:

Del 1: Psykologisk trygghet

Del 2. Growth Mindset

Del 3: Ansvarlighet og forventninger

Disse artiklene handler stort sett om skolehverdagen, men er helt overførbare til arbeidslivet. Vi mennesker trenger i bunn og grunn de samme fundamentale tingene for å fungere optimalt. Disse fire er:

1. Psykologisk trygghet

2. Growth mindset

3. Ansvarlighet og forventninger

4. Ut av komfortsonen og inn i læringssonen

Vil du følge med videre? Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og LinkedIn for oppdateringer. Meld deg også gjerne på nyhetsbrevet vårt – som blir utsendt annenhver uke.