fbpx
Blogg

Growth mindset

By november 30, 2018oktober 7th, 2020No Comments

Growth Mindset

Har din skole eller virksomhet et mestringsklima?

I en artikkelserie på fire tar jeg for meg fire ulike områder jeg mener er de viktigste pilarene i å skape et godt mestringsklima. I forrige blogginnlegg skrev jeg om noen grunnleggende forhold mennesker trenger for å kunne lære, utvikle seg og mestre på en best mulig måte. Dersom du ikke har lest den første artikkelen anbefaler jeg at du gjør det først. 

Mennesker har fundamentale behov. Behov som bevisst eller ubevisst påvirker vår motivasjon og atferd – og legger til rette for fire viktige elementer for at vi skal kunne være på vårt beste:

  1. Psykologisk trygghet
  2. Growth mindset
  3. Ansvarlighet og forventninger
  4. Ut av komfortsonen og inn i læringssonen

Growth mindset

Jeg vil i denne artikkelen fokusere på growth mindset – troen på at evner, talent og egenskaper kan utvikles i stor grad, og at medfødte egenskaper ikke er avgjørende. Growth mindset er fundamentalt viktig for å bygge et godt klima for mestring. Sammen med de tre andre elementene er growth mindset viktig for trygghet, vilje og evne til å gå ut av komfortsonen og hvordan vi tar ansvar og setter forventninger til oss selv.

Hvorfor er growth mindset viktig?

Et growth mindset handler om å forstå og tro på at våre evner, talent og egenskaper kan utvikles i så stor grad og at det vi har medfødt ikke er avgjørende. Å ha et growth mindset har gjennom forskning vist å ha stor innvirkning på menneskers prestasjoner og mestring over tid – i ulike arenaer og livssituasjoner. Det motsatte – fixed mindset – innebærer en antagelse om at våre medfødte egenskaper ikke kan påvirkes i særlig grad. Dette har vist seg å lede til at vi gir lettere opp når noe er vanskelig, vegrer oss mer for å prøve nye ting og er vesentlig mer sårbare for kritikk og feiling. Vi blir mer opptatte av å fremstå som ‘smarte’.

Det er ikke bare på skolen og i læringssituasjoner at mindset er viktig. Pasienter med growth mindset blir fortere friske og takler situasjonen bedre. Og parforhold der begge parter har et growth mindset, holder seg vesentlig bedre. Det er til og med funnet at growth mindset har vært med på å sette en demper på konfliktnivået  i krigsherjede land.

Kan et growth mindset skape ringvirkninger?

Forskningen har hovedsakelig sett på de individuelle effektene av growth mindset. Men vi vet også at lærere med growth mindset har effekt på elevers mindset og prestasjoner. Lærere med growth mindset viser større tro på hva elevene kan få til, selv om de sliter – og hjelper, støtter og gir flere læringsstrategier. Dette er helt overførbart til både lederrollen og foreldrerollen.

Derfor er det viktig å utvikle en kultur basert på growth mindset. For ja, det går an å klare det alene. Men det blir mye enklere dersom vi er i et miljø der troen på at evner og talenter kan utvikles, står sterkt.

Mats og Vilde

La meg beskrive to ulike klasseromssituasjoner for å illustrere dette:

Mats går i 10. klasse. Han har lenge slitt på skolen. Han er skolelei etter mange år på skolebenken med mye teori og læring han ikke skjønner meningen med. Han føler han må skyfle gjennom bok etter bok, pugge til prøver eller haste gjennom en innlevering – for så å gjøre det samme igjen. Når han sliter, har ingen tid til å hjelpe han. Han føler han ikke er smart nok og antar at de andre i klassen er mye smartere siden de henger med. Han tør derfor ikke spørre når han ikke forstår, og han rekker aldri opp hånda for å svare. For han er redd han svarer feil, og at de andre vil le og tenke han er dum. Han tror at kontaktlæreren ikke liker han noe særlig – i hvert fall prater hun ikke så mye med ham. Hun virker mest interessert i de flinke elevene. Mats  vet ikke hva han vil bli og finner derfor heller ingen motivasjon i å lære.

Vilde går også i 10. klasse. Klassen hennes har en fantastisk lærer som Vilde føler at virkelig bryr seg om alle elevene. I tillegg er læreren opptatt av at alle skal bli bedre kjent med hverandre. Men samtidig er han krevende og forventer mye av elevene. Han tar seg jevnlig tid til å prate med Vilde og hjelpe henne å sette seg mål  – uten at hun føler det umulig å få til. Han støtter og gir henne gode strategier, blant annet metoder for hvordan hun kan planlegge uken sin. Elevene blir også oppfordret til å evaluere seg selv og hverandre, noe som har hjulpet Vilde å forstå hva hun kan forbedre uten å få tilbakemelding fra læreren hver gang. Selv om de har prøver og innleveringer, er selve læringen viktigere enn karakterene. Vilde føler hun mestrer skolen godt og begynner å glede seg til videregående.

Hvorfor er det så vanskelig å skape et growth mindset-miljø?

Det er åpenbart for enhver leser hvem av klassene ovenfor det er best å være i. Men hvorfor er det så mange elever som kjenner seg mer igjen i Mats’ situasjon enn i Vildes? De fleste lærerne og skolelederne jeg møter, ønsker å  være som læreren til Vilde. Så hvorfor er dette så vanskelig?

Det er mange faktorer som spiller inn. Dårlig tid og lite ressurser er én av dem. Med rundt 30 elever i klassen og mange læringsmål som skal nås, er det vanskelig å følge opp den enkelte og samtidig skape et godt klasseromsmiljø.

Men det er noe annet som også er gjenkjennbart. Det ene er at vårt mindset står i veien for å gjøre ting som er nytt, søke feedback fra andre på jobben vi gjør, våge å dele erfaringer fra å feile og å forsøke å lære av det andre gjør bra – og gi rom for at andre skal få gjøre det samme.

Det andre er systemet vi jobber i – altså organisasjonen og måten den ledes og drives på. De fleste er mer prestasjonsfokusert enn læringsfokusert – også skolen. Og det som kan telles og måles blir viktigere enn mestring og læringsglede.

Dette mener jeg er hovedårsaken til at vi ikke får utnyttet potensialet vårt til det fulle. Fordi et slikt miljø stimulerer fixed mindset fremfor growth mindset. Dette er med på å ødelegge den naturlige læringslysten og læringsgleden som finnes i oss alle. Og det er synd i et samfunn som endrer seg raskt – hvor livslang læring blir stadig viktigere.

Så hva bør vi gjøre?

Det starter med psykologisk trygghet, slik som omtalt i denne artikkelen. Videre bør den enkelte av oss jobbe med å utvikle growth mindset. Og om du er lærer, leder eller forelder, er dette spesielt viktig fordi ditt mindset påvirker menneskene rundt deg.

Er du en del av ledelsen, bør du ta et større initiativ og finne metoder for å stimulere growth mindset innad i kulturen. For det er ledelsen som er organisasjonens ledestjerne. Og det er der du virkelig kan så grobunnen for et growth mindset-miljø.

– Sissel

Dette var artikkel nummer to av en serie på fire. Nummer tre kommer om to uker, og skal ta opp temaet “Har din skole eller virksomhet et mestringsklima? Del 3: Ansvarlighet og forventninger

Vil du følge med videre? Følg oss gjerne på FacebookInstagram og LinkedIn for oppdateringer. Meld deg også gjerne på nyhetsbrevet vårt – som blir utsendt annenhver uke.

Fra i morgen og frem til 24. desember vil du finne en annerledes julekalender i våre sosiale kanaler. Takknemlighetskalenderen kaller vi den!

KONTOR

MadeToGrow AS

Gaustadalléen 21

0349 Oslo (Forskningsparken)

T: 92290902
E: sissel@madetogrow.no