MadeToGrow for samfunnet

Helse og livsmestring er vår tids største og mest kostbare samfunnsutfordring. Problemene er økene, spesielt blant unge.

Helse og livsmestring påvirker alle livsarenaer og dette krever en helhetlig håndtering fra politikere og ulike samfunnsaktører. Det gjøres enormt viktig og bra arbeid fra utallige individer og organisasjoner, men effektene kunne vært langt større om individer, organisasjoner og myndigheter hadde en mer helhetlig forståelse og tilnærming til de viktigste årsakene.

Forskning viser entydig at forebyggende og preventiv innsats gir langt større samfunnsøkonomisk effekt. Allikevel brukes det mest penger på reparerende tiltak, som nå gjør at vårt velferdssystem har enorme utgifter som kunne vært unngått. Ressurser bør brukes smartere slik at vi får mer verdi for alle skattekronene som innbyggere og virksomheter bidrar med.

Alle mennesker er født med en motivasjon for å lære, utvikle seg, oppleve mening, mestring og mulighet til å bidra til andre.

Vi ønsker å kjenne oss glade, lykkelige og vellykket på de områder samfunnet vi lever i anser viktige.

I et høy-prestasjonssamfunn som endrer seg raskt og hvor det er uendelige muligheter for å bli hva vi vil, og hvor suksess ofte defineres basert på ytre faktorer som penger, posisjon, status og materialistiske verdier, opplever mange å leve et stressende liv.

Mange føler seg ikke gode nok og har utfordringer med å gjøre det som føles viktig for seg selv. Kapitalisme og markedskrefter tilrettelegger for en levestil som er unaturlig og usunn, noe som viser seg i de enorme og økende utfordringene vi har med fysisk og psykisk helse.

Stadig flere mestrer ikke studier, jobben eller livet ellers, noe som påvirker familier og de unge, som igjen påvirker arbeidsplasser og samfunnet generelt. Vi har med andre ord et enormt uforløst potensial i samfunnet som vi bør forvalte bedre.

MadeToGrow - professionals inspiring each other

Alle mennesker er født med en motivasjon for å lære, utvikle seg, oppleve mening, mestring og mulighet til å bidra til andre.

Vi ønsker å kjenne oss glade, lykkelige og vellykket på de områder samfunnet vi lever i anser viktige.

I et høy-prestasjonssamfunn som endrer seg raskt og hvor det er uendelige muligheter for å bli hva vi vil, og hvor suksess ofte defineres basert på ytre faktorer som penger, posisjon, status og materialistiske verdier, opplever mange å leve et stressende liv.

Mange føler seg ikke gode nok og har utfordringer med å gjøre det som føles viktig for seg selv. Kapitalisme og markedskrefter tilrettelegger for en levestil som er unaturlig og usunn, noe som viser seg i de enorme og økende utfordringene vi har med fysisk og psykisk helse.

Stadig flere mestrer ikke studier, jobben eller livet ellers, noe som påvirker familier og de unge, som igjen påvirker arbeidsplasser og samfunnet generelt. Vi har med andre ord et enormt uforløst potensial i samfunnet som vi bør forvalte bedre.

Visste du at

 

 • For dårlig livsstil er nå årsaken til alle de 10 største dødsårsakene i høy-inntektsland.
 • Nærmere 80% opplever fysiske eller psykiske symptomer forårsaket av stress. 50% opplever at stresset har økt de siste årene og at det har negativ effekt på jobb- og privatliv.
 • Psykiske lidelser koster samfunnet over 200 milliarder pr år, i Norge.
 • I dag får ca. 30% kreft i Norge, men tallet er stigende. I USA er tallet nå nærmere 50%. De fleste vet ikke at ca 95% av alle krefttilfeller er knyttet til livsstil og bare ca 5% til medfødte gener.
 • Diabetes er 7 ganger så utbredt som på 80-tallet.
 • Vi sover i snitt 2 timer mindre nå enn for 50 år siden og 20% lider av alvorlig søvnmangel. Søvnmangel anses å være en av de viktigste årsakene til dårlig helse, lavere produktivitet, trafikkulykker og andre menneskelige feil.

Selv om vi har mange personlige valgmuligheter, har nå samfunnet utviklet seg slik at det nå er svært vanskelig å leve på en måte som er naturlig og optimal for både mennesker og planeten.

MadeToGrow - Tired business man

Visste du at

 

 • For dårlig livsstil er nå årsaken til alle de 10 største dødsårsakene i høy-inntektsland.
 • Nærmere 80% opplever fysiske eller psykiske symptomer forårsaket av stress. 50% opplever at stresset har økt de siste årene og at det har negativ effekt på jobb- og privatliv.
 • Psykiske lidelser koster samfunnet over 200 milliarder pr år, i Norge.
 • I dag får ca. 30% kreft i Norge, men tallet er stigende. I USA er tallet nå nærmere 50%. De fleste vet ikke at ca 95% av alle krefttilfeller er knyttet til livsstil og bare ca 5% til medfødte gener.
 • Diabetes er 7 ganger så utbredt som på 80-tallet.
 • Vi sover i snitt 2 timer mindre nå enn for 50 år siden og 20% lider av alvorlig søvnmangel. Søvnmangel anses å være en av de viktigste årsakene til dårlig helse, lavere produktivitet, trafikkulykker og andre menneskelige feil.

Selv om vi har mange personlige valgmuligheter, har nå samfunnet utviklet seg slik at det nå er svært vanskelig å leve på en måte som er naturlig og optimal for både mennesker og planeten.

Hva MadeToGrow fokuserer på

Alt vårt arbeid orienterer seg rundt følgende 8 områder. Vi jobber med disse på ulike måter og i ulike kombinasjoner basert på behov og utfordringer til aktørene vi samarbeider med.

Mindset

Styrke robusthet og evnen til å takle motgang og utfordringer, tro på evnen til kontinuerlig læring og utvikling.

Selvfølelse

Utvikle et av de viktigste fundamentene for å ha det bra og mestre ulike arenaer i livet.

Mening

Finne inspirasjon og mening i hverdagen og livet. Det er fundamentalt viktig for å ha et godt liv.

Relasjoner

Gode relasjoner til familie, venner, partner og kollegaer er viktig for livmestring, god helse og livsglede.

Motivasjon

Styrke motivasjon og even til å fokusere på det som er viktig i livet, på kort og lang sikt.

Læring

Læring hele livet er viktig for å mestre, utvikle seg, takle endringer og til å opprettholde god hjernehelse.

Mestring

Styrke troen på hva som er mulig å få til og lær hvordan vi utvikler evner, talent, egenskaper og personlighet.

Helse

Bli inspirert og bevisst på hvordan god helse mentalt og fysisk kan gi ønsket energi og bidra til livsmestring.
MadeToGrow - coffee shop
MadeToGrow - dancing adult
MadeToGrow - exercise

Verdi for samfunnet

 

 • Redusere frafall fra videregående skole på grunn av styrket livsmestringskompetanse og ferdigheter i elever og lærere.
 • Redusert sykefravær og uførhet fordi mennesker forbedrer sin fysiske og psykiske helse
 • Mer produktive mennesker fordi skole og arbeidsliv har et helhetlig fokus på utvikling av potensial og prestasjoner, og som muliggjør at mennesker kan fungere bedre i ulike roller i livet.
 • Sterkere og mer velfungerende familier fordi vi reduserer stress og styrker menneskers helse og relasjoner.
 • Større andel mennesker som takler en verden i endring, de store prestasjonsforventningene og som kan bidra til innovasjon og et bedre samfunn for alle.
 • En oppvoksende generasjon som i større grad vil kunne bidra til en bedre og mer bærekraftig verden.

Klar til å ta neste steg?

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan vi kan bidra.

Kontakt oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bli med på vår spennende reise. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om personlig utvikling med jevne mellomrom.