fbpx
Blogg

Growth mindset påvirker vår mestringstro

By oktober 10, 2018oktober 7th, 2020One Comment

“Mestringstro er halve jobben” har jeg sagt i alle år. Troen på at jeg kan klare, har vært avgjørende for om jeg i det hele tatt har turt å gå løs på utfordringer og prosjekter – og ikke minst om jeg har klart å holde ut til målet er nådd.

Det å legge ut på ukjent farvann, er skremmende – men samtidig spennende. Selv om jeg ikke vet hvilke utfordringer jeg vil møte underveis og hvordan jeg skal håndtere dem. Jeg har stort sett kommet i land på andre siden, til tross for at ferden ikke ble akkurat slik jeg hadde tenkt. Jeg har kanskje ikke alltid kommet i land der jeg hadde tenkt, men jeg har alltid lært noe. Av utfordringene jeg har møtt og ikke minst av feilene jeg har gjort underveis.

Det viktigste er at vi finner en riktig balanse for oss selv. At vi ikke velger så store utfordringer at vi blir stive av skrekk, men heller ikke så små at vi slutter å vokse og utvikle oss.  For min del er jeg altfor sulten på livet til at jeg vil slutte å vokse.

Begrepet growth mindset –  troen på at evner, talent og egenskaper kan formes – har vært viktig for hvordan jeg har lært å tro på meg selv. Vårt mindset påvirker flere viktige faktorer, slik som motivasjon, mestringstro, evne til å takle utfordringer og hvordan vi takler motgang og nederlag. Men hvorfor har et growth mindset så stor betydning?

Hva påvirker vår mestringstro?
Hva vi tror om vår mulighet til å utvikle evner og talent, har vist seg å ha stor påvirkning på hva vi får til på skole, jobb og ellers i livet. Tror vi at evner og talent er gitt ved fødselen og noe vi ikke kan påvirke i særlig grad, vil vi kanskje ikke våge å hive oss ut i nye utfordringer eller prøve noe som vi kjenner vi egentlig kunne ha lyst til. Vi tenker at det ikke har noen hensikt fordi vi mangler evnen til å bli god eller til å oppnå det vi ønsker.

Tror vi i stedet at medfødte egenskaper kun er et startpunkt, vil vi lettere gå løs på krevende utfordringer, tørre å prøve og feile og ikke gi opp like lett. Fokuset blir på «reisen» og læringen underveis i stedet for på resultatet eller prestasjonen.

Uansett alder er vi i stand til å lære og utvikle oss langt mer enn de fleste tror – hvis vi bare vil og har mestringstro.

Ha en fin dag!
Sissel