Vi styrker motivasjon, robusthet, læring og prestasjon.
Det gjør vi gjennom kunnskap om vår fantastiske hjerne og hvordan vi kan utvikle vårt potensiale.

Gjennom innovativ teknologi og

gode læringsarenaer utvikler og tilbyr

vi programmer med målsetting om å styrke

motivasjon, robusthet, læring og prestasjoner.

Om MadeToGrow
Vi er skapt for å vokse
Mennesker er født med en naturlig motivasjon for lære og en tro på at vi kan mestre hva som helst. Etter hvert endrer dette seg og mange opplever at de ikke klarer å utvikle sitt potensiale. De fleste av oss har opplevd å slite på skolen, på jobben eller andre arenaer i livet og mange faller utenfor. Dette kan få store konsekvenser, både for enkeltmennesker og for samfunnet vårt.

Vi i MadeToGrow ønsker å bidra til at så mange som mulig skal kunne lære, mestre og prestere på ulike arenaer, slik at de kan leve gode liv. Det gjør vi gjennom fokus på:

Motivasjon og mening

Forsterker ønsket om læring og utvikling gjennom økt innsikt i dine styrker, interesser og hva som er viktig for deg.

Mindset

Gjennom større kunnskap om vår fantastiske, formbare hjerne styrkes troen på ditt potensial til å lære og utvikle evner og egenskaper.

Mestring

Med verktøy og metoder for mer effektivt læring økes din evne til å takle motgang og utfordringer.

Miljø

Du får tilgang til gode læringsarenaer som styrker relasjoner og hvor du sammen med andre kan trene og sette læring ut i livet.

Uttalelser fra
glade kunder:
«Mindsetkurset har forandret hvordan jeg tenker om skolearbeidet. Nå har jeg begynt å tenke at «jeg kan klare dette», mens jeg før tenkte at «jeg klarer det ikke»
«Det var mye sosialt og vi fikk ha mye rollespill, gruppearbeid og samarbeid fysisk. Lært masse om hjernen og det var interessant.»
«Et morsomt, spennende og annerledes opplegg med lærerike, nyttige og engasjerende temaer – spesielt om motivasjon.»

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS