fbpx
Blogg

Vi har lansert App

By juni 12, 2019oktober 7th, 202017 Comments

Hvorfor er vi mennesker er så forskjellige når det gjelder motivasjon, utvikling, prestasjoner og hvordan vi takler livets store og små utfordringer og prøvelser?

Dette er spørsmål jeg har engasjert meg i i mer enn 20 år. Dette er kjernen i det som har gitt mening og motivasjon til det jeg har begitt meg ut på i studier og arbeidslivet. Det er dette som har inspirert meg til å lære, gå ut av komfortsonen og få mestringsopplevelser. Det er dette som har veiledet meg i min egen personlige reise og ivaretakelse av helse og relasjoner. Og noe av det mest kraftfulle har vært å få forstå betydningen av mitt mindset – mine tankemønstre – knyttet til troen på hva vi mennesker kan få til, alene og sammen med andre.

Som bonus har jeg utviklet det som kanskje er det viktigste for oss alle. En sterkere selvfølelse og robusthet. En selvfølelse som gjør at jeg føler en enda større trygghet og meg selv, hvem jeg er og min verdi som menneske. En robusthet som gir meg styrke og tro på hva jeg kan takle i livet, både av ønskede og uønskede utfordringer (gjerne kalt problemer). De siste månedene har jeg virkelig fått testet min robusthet, både i privatlivet og jobbfronten. Det var som at universet ville gi meg en gave – for å teste meg – og for at jeg skal kunne bidra enda mer med det som er så meningsfullt for meg.

Når jeg i dag skriver denne bloggen står jeg, sammen med teamet mitt i MadeToGrow, overfor en spennende og viktig milepel. Nå skal vi faktisk lansere hovedproduktet vårt i App Store og Google Play. Vi har nådd mange viktige milepeler før, for eksempel når vi startet pilotprosjekt med skoler for 1,5 år siden. Det har vært både krevende, spennende og lærerikt.

Det har alltid vært viktig for meg å gjøre en bra jobb og sikre at kunder, kollegaer og ledere har vært fornøyd og fått verdi. Derfor gjør det også vondt de gangene jeg ikke har klart å innfri forventningene – mine eller andres. Milepelen vi står overfor nå er derfor ekstra spennende og skremmende, for alle som kjenner meg, eller som har fulgt MadeToGrow en stund, vet at vi har store ambisjoner for det vi utvikler.

Vi ønsker nemlig å gi folk kunnskap og verktøy som gjør at lang flere kan kjenne motivasjon, mestring og mening, at mange skal klare å lære og utvikle seg som de ønsker, ha gode relasjoner og god helst, samt få utvikle et robust mindset som hjelper de når livet byr på ønskede og uønskede utfordringer.

Nå når vi lanserer appen, vil alle som kjenner meg kunne se og vurdere om det jeg ha jobbet med – og snakket så mye om – blir bra og gir den verdien som vi har som misjon å tjene. Det er skummelt, for tenk om mange ikke synes det vi har laget er bra.

Jeg har uansett håp og tro på at det vi nå lanserer er en god start – for vi er ikke på langt nær ferdige. Vi kommer til å være dedikert til å videreutvikle appen, både når det gjelder innhold, funksjonaliteter og bukeropplevelse. Vi håper alle som har støttet og heiet på oss vil fortsette med det, og alle er velkomne til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan det vi utvikler kan bli stadig bedre.

En sommerlig og spendt hilsen fra Sissel

Vil du følge med videre? Følg oss gjerne på FacebookInstagram og LinkedIn for oppdateringer. Meld deg også gjerne på nyhetsbrevet vårt – som blir utsendt annenhver uke.