Du blir smartere av å gjøre feil!

jun 27, 2018Blogg

Synes du det høres ut som en fattig trøst? Det er ikke det.

Vi starter i ny jobb med en innstilling om og vilje til å lære en hel del nye ting. Prestasjonene tar seg fort opp de første månedene, for vi vil jo lykkes og se dyktige ut – både for oss selv og omverdenen. Da er det ikke mye rom for å gjøre feil. Men når et par år i jobben har gått, opplever vi gjerne at vi har blitt ganske gode, og bruker mindre tid på læring og mer tid på å utføre jobben.

Så hvorfor er det slik?
Forskning viser at de som best klarer å opprettholde læring og utvikling, er de som bevisst skiller mellom prestasjonsmodus og læringsmodus;

I prestasjonsmodus er målet å gjøre vårt aller beste, med minst mulig feil. For å få det til benytter vi kunnskap og ferdigheter vi allerede har. En av grunnene til at mange ikke får så store forbedringer er at vi mesteparten av tiden er i prestasjonsfokus.

I læringsmodus er målet derimot å forbedre oss, og fokuset ligger på å lære noe vi ikke mestrer så godt enda. I læringsmodus har vi større aksept for å gjøre feil – som vi lærer av.

Under har jeg samlet fire tips til kontinuerlig læring, hentet fra innlegget mitt om prestasjonsfokus. Du kan lese hele innlegget HER.

  1. Vær bevisst på hvilke ferdigheter eller egenskaper du ønsker å utvikle, for eksempel å bli bedre på presentasjoner.
  2. Ut av komfortsonen! Når du er bevisst på hva du vil bedre på, må du også gjøre noe du ikke mestrer – enda. Det kan være litt skummelt og krever fullt fokus.
  3. Få tilbakemeldinger. Og prøv igjen. Og få nye tilbakemeldinger. Det er da du virkelig kan utvikle deg effektivt. Ja, det kan være ubehagelig, men gevinsten er stor!
  4. Prat med noen som er flinkere enn deg. Slik kan du dra nytte av andres ekspertise. Så selv om ingen vil hoppe etter Wirkola, vil læringsutbyttet være langt større om du kan øve deg eller få tilbakemeldinger fra en som har peiling.

Har du tenkt på hvilket modus du er i?

– Sissel

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)