Vilkår for deltakelse

Personvernerklæring / Databehandleravtale

MadeToGrow AS («MTG») sine digitale læringsplattformer har til hensikt å styrke menneskers motivasjon, læring og livsmestring. Denne erklæringen gir nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger for LifeReset Digital. Dersom du har noen spørsmål som du ikke finner svar på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@madetogrow.no. 

 

1. Lagring av opplysninger

Plattformen inneholder programmer med videoer, oppgaver og utfordringer. Vi lagrer følgende opplysninger om brukere i plattformen:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Skole-/virksomhetstilhørighet (ved større grupper i skole eller virksomheter)
 • Rolle (elev, lærer, foreldre, leder etc) (frivillig)
 • Betalingsinformasjon (dersom abonnement er kjøpt privat)
 • Bruk av plattformen og hvilke leksjoner og moduler som er besøkt/fullført
 • Deltakelse i forum (dialog med andre deltakere)

MTG må behandle ovennevnte opplysninger for å oppfylle avtalen med deg som bruker. Informasjonen lagres for at brukerne skal kunne benytte produktet slik hensikten er, med innlogging, tilgang til innhold, lagring av informasjon om fremdrift, dialog med andre deltakere etc. Personlige data vil ikke bli gjort tilgjengelig for personer eller organisasjoner utenfor MTG.

Opplysningene kan bli benyttet til å analysere brukeradferd for å forstå hvordan plattformen brukes og hvordan den kan forbedres og videreutvikles. De demografiske parameterne kjønn, alder, og skole-/virksomhetstilhørighet kan bli benyttet til å sammenligne ulike typer brukere. Opplysningene kan også bli benyttet i forbindelse med forskningsarbeid vi gjør, se kapittel 3.

 

2. Synlighet for andre deltakere

Som del av deltakelse i MadeToGrow sine digitale programmer kan deltakere som er med møte andre deltakere. Det er basert på vårt ønske om å bygge relasjoner, lære av hverandre og skape større læringsverdi. For noen programmer har vi et forum hvor deltakere kan dele erfaring og stille spørsmål, hvor brukernavn vil være synlig. Deltaker kan be om å få anonymisert brukernavn om ønskelig, eller avstå fra å dele i forum. Noen programmer innebærer inndeling i grupper, hvor gruppens medlemmer blir eksponert for hverandre. Deltakere kan velge å avstå fra grupper ved å gi beskjed til MTG.

 

3. Bruk av opplysninger til forskning

Opplysninger som vi innhenter om brukere kan bli benyttet til forskningsformål, dersom den enkelte bruker samtykker til dette.  Opplysninger som vi samler inn vil kunne benyttes til å forske på faktorer som motivasjon, læring og livsmestring. Dette vil både bidra til forbedring av plattformen og dets innhold, samt til viktig samfunnsforskning.

Alle opplysninger som benyttes til forskningsarbeid vil bli erstattet med et nummer, slik at ditt navn eller e-postadresse ikke fremgår. Alle som får tilgang til opplysningene, er underlagt taushetsplikt. Brukerens personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Brukere av plattformen kan når som helst velge å avstå fra at brukeropplysninger benyttes til forskningsarbeid, uten å oppgi noen grunn og uten at dette vil medføre noen konsekvenser for brukeren. 

Resultatene av forskningen kan bli publisert som gruppedata.

 

4. Utlevering av personopplysninger og taushetsplikt

Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vi vil ikke gi andre innsyn i dine personlige notater, besvarelse eller opplysninger for øvrig, med mindre du skulle ønske å dele dette med noen gjennom programmet. 

MTG benytter underleverandører for enkelte administrative og utviklingsmessige formål. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger om deg utenfor EU/EØS. Vi benytter allikevel en underleverandør som per definisjon er lokalisert utenfor EU/EØS: 

Guillermo Diaz bistår oss med utvikling av LifeReset Digital og har signert avtale om behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Vi i MTG har taushetsplikt om den informasjonen om deg som vi får kunnskap om og dette vil bli behandlet konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten ditt samtykke. Taushetsplikten gjelder både ansatte, innleide og underleverandører, også etter avtaler er opphørt.

 

5. Hvordan du kan benytte dine rettigheter som registrert

Ettersom personopplysningene som behandles gjelder deg har du følgende rettigheter: 

 • Rett til innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 • Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • Rett til å bli glemt
 • Rett til å begrense behandlingen
 • Rett til å motsette deg behandling
 • Rett til dataportabilitet

Du kan få rettet og slettet personopplysninger ved å kontakte MTG på post@madetogrow.no. Utover dette så lagrer vi opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å tilby våre tjenester som er beskrevet over. Vi vil slette opplysningene når formålet med behandlingen er gjennomført. Vi forbeholder oss retten til å benytte enkelte anonymiserte data videre i forbindelse med forskning, dersom du har samtykket til deltakelse i forskning. Anonymisering medfører at opplysningene ikke lenger kan koples tilbake til deg. 

Du har og rett til å klage oss inn til Datatilsynet dersom du ikke liker måten vi behandler dine personopplysninger på.

 

6. Kontaktinformasjon til forskningsleder og behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål som gjelder dine personopplysninger, læringsplattformen eller forskningsstudien, kan du ta kontakt med Behandlingsansvarlig: 

MadeToGrow AS, Org.nr. 919110635, Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

v/ daglig leder Sissel Naustdal