HVA VIL DU LÆRE FRA SISSEL NAUSTDAL?

‘X-faktoren for å utvikle potensialet i deg selv og andre’

Vi lever i en tid hvor robusthet, endringsdyktighet, læring, utvikling og innovasjon blir stadig viktigere. Mange finner det utfordrende å oppnå dette samtidig som de trives med seg selv og livet sitt. Paradoksalt nok, i vår streben etter bærekraft, ser vi at stadig flere sliter med å «bære seg selv».

Gjennom Sissel sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Stor inspirasjon til å utforske og integrere misjon og mening i livet og karrieren

✅ Forsterket energi, livskraft og robusthet

✅ Læring og inspirasjon fra den unike verdensreisen gjennom 11 land Sissel gjennomførte med sine døtre i 2023-2024

HVA VIL DU LÆRE FRA SISSEL NAUSTDAL?

‘X-faktoren for å utvikle potensialet i deg selv og andre’

Vi lever i en tid hvor robusthet, endringsdyktighet, læring, utvikling og innovasjon blir stadig viktigere. Mange finner det utfordrende å oppnå dette samtidig som de trives med seg selv og livet sitt. Paradoksalt nok, i vår streben etter bærekraft, ser vi at stadig flere sliter med å «bære seg selv».

Gjennom Sissel sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Stor inspirasjon til å utforske og integrere misjon og mening i livet og karrieren

✅ Forsterket energi, livskraft og robusthet

✅ Læring og inspirasjon fra den unike verdensreisen gjennom 11 land Sissel gjennomførte med sine døtre i 2023-2024

MOTIVASJON OG MENING

Sissel har en unik og helhetlig forståelse av både forskning og praksis knyttet til hva som er kilden til livskraft og utvikling i mennesker og organisasjoner.

MINDSET

Sissel gjennomførte Norges første forskningsprosjekt på growth mindset, som ble anerkjent og presentert på xx-konferansen i Houston, USA. Hun mener at growth mindset er den viktigste X-faktoren for mestring, prestasjon, lærings- og endringsdyktighet.

MESTRING

Sissel har vist gjennom sitt liv og karriere hvordan man kan oppnå læring, utvikling, endring og mestring, og er en inspirerende rollemodell. Hun viser deg hvordan du kan bygge selvfølelse og selvledelse for å nå dine mål og drømmer.

MOTIVASJON OG MENING

Sissel har en unik og helhetlig forståelse av både forskning og praksis knyttet til hva som er kilden til livskraft og utvikling i mennesker og organisasjoner.

MINDSET

Sissel gjennomførte Norges første forskningsprosjekt på growth mindset, som ble anerkjent og presentert på xx-konferansen i Houston, USA. Hun mener at growth mindset er den viktigste X-faktoren for mestring, prestasjon, lærings- og endringsdyktighet.

MESTRING

Sissel har vist gjennom sitt liv og karriere hvordan man kan oppnå læring, utvikling, endring og mestring, og er en inspirerende rollemodell. Hun viser deg hvordan du kan bygge selvfølelse og selvledelse for å nå dine mål og drømmer.

Gründer av MadeToGrow & ledelses- og organisasjonspsykolog

Sissel Naustdal

Med 25 års erfaring fra HR og ledelse, operativt, som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har Sissel omfattende erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner.

Hennes ekspertise er særlig innen utvikling av menneskers potensial, «growth mindset» og hjernens formbarhet. Sissel er i dag leder av MadeToGrow, hvor de har utviklet unike verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og robusthet, øke mestring og prestasjoner, og gjennom det, utvikle potensialet i oss selv og andre. Alt Sissel gjør er solid forankret i forskning og omfattende erfaring.

Er du klar til å ta livet og karrieren til neste nivå?

Meld deg på nå!