HVA VIL DU LÆRE FRA PHILIP FOSSNES?

‘Du må leve mens du gjør det!’

Stress, arbeidsbelastning, endringer og verdenskriser er blitt en stor del av mange menneskers liv. Evnen vår til å håndtere livet og jobben blir stadig viktigere – og krever mye av oss. Det å ha perspektiver, robusthet og evne å utvikle en god relasjon til oss selv og andre er avgjørende.
Philip har blant annet håndtert noen av Norges største kriser, inkludert terrorhendelsen i Oslo/Utøya i 2011, terrorangrepet mot Statoil i In Amenas i 2013 og tsunamien i Sørøst-Asia i 2004. Gjennom sitt arbeid har han stått nær de som er rammet av disse traumatiske hendelsene og erfart utfordringene ved å håndtere sin egen følelse av utilstrekkelighet.

Gjennom Philip sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Hvordan takle krevende situasjoner og komme tilbake til hverdagen med følelse av mestring

✅ Betydningen av empati og viktige relasjonsferdigheter i liv og ledelse

✅ Nye perspektiver på viktigheten av å leve mer og bedre mens du lever

HVA VIL DU LÆRE FRA PHILIP FOSSNES?

‘Du må leve mens du gjør det!’

Stress, arbeidsbelastning, endringer og verdenskriser er blitt en stor del av mange menneskers liv. Evnen vår til å håndtere livet og jobben blir stadig viktigere – og krever mye av oss. Det å ha perspektiver, robusthet og evne å utvikle en god relasjon til oss selv og andre er avgjørende. 
Philip har blant annet håndtert noen av Norges største kriser, inkludert terrorhendelsen i Oslo/Utøya i 2011, terrorangrepet mot Statoil i In Amenas i 2013 og tsunamien i Sørøst-Asia i 2004. Gjennom sitt arbeid har han stått nær de som er rammet av disse traumatiske hendelsene og erfart utfordringene ved å håndtere sin egen følelse av utilstrekkelighet.

Gjennom Philip sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Hvordan takle krevende situasjoner og komme tilbake til hverdagen med følelse av mestring

✅ Betydningen av empati og viktige relasjonsferdigheter i liv og ledelse

✅ Nye perspektiver på viktigheten av å leve mer og bedre mens du lever

POLITIETS ÆREPRIS

Gjennom 19 år i Kripos, hvor Philip blant annet ble sendt ut i noen av Norges største kriser, ble han nominert til Politiets Ærespris for sitt arbeid. Han har også erfaring fra 2 år som spesialutsending i Islamabad, samt som Internasjonal rådgiver for Frontex.

KRISEHÅNDTERING

Philip har gjennom håndteringen av enorme kriser fått erfare og håndtere medmenneskelighet på et nivå de færreste får mulighet til. Denne erfaringen har gjort han etterspurt som kurs- og foredragsholder i og utenfor Politiet.

LEDELSE OG ARBEIDSMILJØ

Philip har omfattende erfaring i ledende roller og engasjement for ansattes arbeidsforhold, inkludert operativt lederskap, kollegastøttekoordinator og lokallagsledelse. Han brenner for å hjelpe andre med å håndtere arbeidsbelastning og stressreaksjoner, samt bygge gode arbeidsmiljøer.

POLITIETS ÆREPRIS

Gjennom 19 år i Kripos, hvor Philip blant annet ble sendt ut i noen av Norges største kriser, ble han nominert til Politiets Ærespris for sitt arbeid. Han har også erfaring fra 2 år som spesialutsending i Islamabad, samt som Internasjonal rådgiver for Frontex.

KRISEHÅNDTERING

Philip har gjennom håndteringen av enorme kriser fått erfare og håndtere medmenneskelighet på et nivå de færreste får mulighet til. Denne erfaringen har gjort han etterspurt som kurs- og foredragsholder i og utenfor Politiet.

LEDELSE OG ARBEIDSMILJØ

Philip har omfattende erfaring i ledende roller og engasjement for ansattes arbeidsforhold, inkludert operativt lederskap, kollegastøttekoordinator og lokallagsledelse. Han brenner for å hjelpe andre med å håndtere arbeidsbelastning og stressreaksjoner, samt bygge gode arbeidsmiljøer.

Politioverbetjent ved Politiets nasjonale beredskapssenter

Philip Fossnes

Philip har mer enn 30 års erfaring fra Politiet og har gjennom sin imponerende karriere bekledd roller som har gitt han en unik erfaring og perspektiver på liv, karriere og ledelse.

I tillegg til å ha håndtert noen av Norges største kriser, har han bekledd en mange roller innen Politiet, herunder vært med på en rekke krevende evakueringsoppdrag i tilknytning til Utenriksdepartementets utrykningsenhet.

Philip sin unike evne til å bry seg om mennesker, i tillegg til sine ferdigheter til å håndtere krevende situasjoner, gjør han til en god kollega, medmenneske og inspirerende rollemodell for mange.

Philip har dessuten utmerket seg i idretten, gjennom sine mange år som fotballtrener, hvor han utviklet sin egen filosofi som tok spillerne til høyere prestasjoner.

Er du klar til å ta livet og karrieren til neste nivå?

Meld deg på nå!