HVA VIL DU LÆRE FRA MONA HARTMANN?

‘Livsmestring – Ta ansvar for egen lykke’

Livsmestring er ditt viktigste verktøy når uforutsette hendelser oppstår eller når livet går imot. Å kunne håndtere vanskelige følelser hjelper deg med å navigere gjennom livets utfordringer på en måte som gjør at du har det godt med deg selv.
Det er ironisk at mange av oss sliter med å svare på spørsmål som: «Hva vil du?», «Hvordan ønsker du å leve?», «Hvem er du innerst inne?» eller «Hva ville vært godt for deg nå?». Gjennom oppveksten har vi blitt så påvirket av omgivelsene at vi ofte er ytrestyrt, og dermed har mistet kontakten med våre egne behov og følelser. Evnen til å leve i kontakt med vårt indre kompass har blitt underutviklet.

Gjennom Mona sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Der inne er det en skaperkraft  – og hvordan komme i kontakt med denne

✅ Hva vil det si å være ytrestyrt og indrestyrt – og hvilke konsekvenser får det

✅ Hvordan navigere og lytte til den indre stemmen

HVA VIL DU LÆRE FRA MONA HARTMANN?

‘Livsmestring – Ta ansvar for egen lykke’

Livsmestring er ditt viktigste verktøy når uforutsette hendelser oppstår eller når livet går imot. Å kunne håndtere vanskelige følelser hjelper deg med å navigere gjennom livets utfordringer på en måte som gjør at du har det godt med deg selv.
Det er ironisk at mange av oss sliter med å svare på spørsmål som: «Hva vil du?», «Hvordan ønsker du å leve?», «Hvem er du innerst inne?» eller «Hva ville vært godt for deg nå?». Gjennom oppveksten har vi blitt så påvirket av omgivelsene at vi ofte er ytrestyrt, og dermed har mistet kontakten med våre egne behov og følelser. Evnen til å leve i kontakt med vårt indre kompass har blitt underutviklet.

Gjennom Mona sine bidrag på scenen på MadeToGrow Experience, vil du få følgende;

✅ Der inne er det en skaperkraft  – og hvordan komme i kontakt med denne

✅ Hva vil det si å være ytrestyrt og indrestyrt – og hvilke konsekvenser får det

✅ Hvordan navigere og lytte til den indre stemmen

MESTRING

Mona har gjennom sin yrkeskarriere arbeidet for verdenskjente eksperter innenfor sitt fagfeldt, Guy Bourdin og Alexandre de Paris. Disse relasjonene førte henne videre til Vogue Magazine og de største franske motehusene. 

UTVIKLING

Mona verdsetter kontinuerlig selvutvikling som en nøkkel til å utføre meningsfulle oppdrag og tilby effektiv personlig coaching. Ved å hjelpe andre med å avprogrammere gamle og uhensiktsmessige tankemønstre, har hun bidratt til at mange har nådd visjoner og mål de tidligere trodde var uoppnåelige.

EQ-LEDELSE

Mona er dedikert til å integrere emosjonell intelligens i bedriftens lederutvikling. En god leder fremmer en kultur preget av empati, respekt og åpenhet, og skaper et miljø hvor alle kan trives og samarbeide effektivt.

MESTRING

Mona har gjennom sin yrkeskarriere arbeidet for verdenskjente eksperter innenfor sitt fagfeldt, Guy Bourdin og Alexandre de Paris. Disse relasjonene førte henne videre til Vogue Magazine og de største franske motehusene. 

UTVIKLING

Mona verdsetter kontinuerlig selvutvikling som en nøkkel til å utføre meningsfulle oppdrag og tilby effektiv personlig coaching. Ved å hjelpe andre med å avprogrammere gamle og uhensiktsmessige tankemønstre, har hun bidratt til at mange har nådd visjoner og mål de tidligere trodde var uoppnåelige.

EQ-LEDELSE

Mona er dedikert til å integrere emosjonell intelligens i bedriftens lederutvikling. En god leder fremmer en kultur preget av empati, respekt og åpenhet, og skaper et miljø hvor alle kan trives og samarbeide effektivt.

Kursholder og instruktør innen Goal Mapping og Life Mapping

Mona Hartmann

Mona har vært vel etablert i skjønnhetsbransjen i over 30 år og har bygget opp Graffiti SPA fra grunnen av. Dette ble starten på hennes reise mot å øke sin kompetanse innen personlig utvikling og siden 2012 har sertifiseringer og coach utdanning vært sentralt.

Alle har områder i livet der de føler seg sterke, og andre der de føler seg svakere. Livets skole handler om å utvikle og styrke vårt fulle potensial, og for Mona gir det mening å dele sine erfaringer som gründer og gi andre muligheten til å styrke både selvfølelse og selvtillit, slik at de kan følge sine egne drømmer. Mona er blant de første i Norge som ble sertifisert av Brian Mayne's Goal Mapping, og hun er aktivt med på å bidra til målet om å løfte 7 millioner liv med denne kraftfulle metoden.

Er du klar til å ta livet og karrieren til neste nivå?

Meld deg på nå!