F.A.Q.

Ofte stilte spørsmål

Hvem passer MadeToGrows programmer for?

Vi tilbyr ulike programmer og kurs for elever/studenter, foreldre/foresatte og lærere/ledere. Programmene kan gjøres alene eller sammen med andre, i eller utenfor skolen, gjennom vår digitale plattform eller gjennom fysisk deltakelse på kurs/programmer vi holder. Uansett er målet engasjement og læringsutbytte. Vi tilpasser programmene både målgruppe og målsetting.

Hva skjer i våre programmer?

Programmene gir mye læring om hva som motiverer oss, hvordan vi kan forme og utvikle hjernen for mer og bedre læring. Dette, i tillegg til mye annen kunnskap vil hjelpe den enkelte å bli mer motivert, mestre mer samt lære og prestere bedre. Vi legger stor vekt på godt og variert innhold, slik at læring og utvikling blir engasjerende.

I våre digitale programmer blir forelesninger erstattet av gode undervisningsvideoer og ulike utfordringer og oppgaver, quiz etc., som kan gjøres alene eller sammen med andre. For eksempel vil korte undervisningsvideoer brukes til å forklare og lære viktig kunnskap om motivasjon, mindset (hva vi tenker om hva vi kan få til), hjernen, læring etc. Ulike oppgaver kan være morsomme utfordringer, refleksjoner og diskusjoner, f.eks. knyttet til historier og eksempler.

Er programmene spennende?

Hjernen mener vi er noe av det mest spennende med oss mennesker. Den betyr så utrolig mye for oss og livene våre, men fortsatt er mye med hjernen et mysterium. De fleste vet ikke så mye om hvordan den fungerer – og langt mindre om hvor mye og hvordan vi kan forme og påvirke den selv.

Hvis det er et aldersblandet program: vil en 16-åring ha utbytte av å gå sammen med en 13-åring?

Når vi holder åpne aldersblandede kurs/program, vil programmet bli lagt opp så alle får godt utbytte. Det er ikke alder alene som avgjør hvilken kunnskap vi besitter, hva vi interesserer oss for og hva vi kan bidra med. Hos oss vil ungdommene bli utfordret på mange felt og vil oppleve at de vil kunne tilføre hverandre mye – uavhengig av alder.

I tillegg lærer ofte de unge bedre av hverandre enn av voksne, fordi de er nærmere hverandre i språk og språkforståelse. Når vi deler kunnskap forsterker vi egen læring og i tillegg bidrar vi til andres. Dette gjør at vi også får mer erfaring i samarbeid og kommunikasjon.

Hvorfor delta i et program hvis du er skolelei?

Våre åpne programmer er midt i blinken dersom du er skolelei! Hovedmålet vårt er å hjelpe deg å finne ut hva som gir deg større motivasjon og hvordan du kan lære og prestere bedre. Vi tror alle mennesker har behov for å føle motivasjon for noe, så de kan lære og utvikle seg. Dette er viktige fundamentale behov.

Du vil derfor bli bedre kjent med dine styrker, interesser og behov, samt lære mye om hvordan du kan selv påvirke dine evner og egenskaper. Dette vil gi deg mer læringsglede og mestring på skolen og livet.

Dagene hos oss vil heller ikke ligne på vanlige skoledager. Du får lære nye ting på måter som engasjerer, du får gjøre mye selv og sammen med andre – og det blir stor variasjon i hva vi skal gjøre. Læring skal være gøy!

Hvorfor delta i et program hvis du er skoleflink?

Uansett hvor flink du er på skolen, vil temaene vi skal jobbe med være svært nyttige. Med alt du får lære, det at du får bli bedre kjent med deg selv og dine styrker, kanskje du finner ut av hva du ønsker å oppnå i årene fremover? Vi er også bevisst på de mange som er svært prestasjonsorienterte og vil bidra så deltagerne utvikler større robusthet når de opplever press, motgang og utfordringer. Du vil få med deg ulike og gode verktøy for mestring – vi er trygge på at alle kan få stort utbytte av våre programmer.

Hvilke andre fordeler er det ved å delta i våre programmer?

Du får delta i et nytt og unikt opplegg som gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av resten av livet.

Du får mulighet til å være med å påvirke utviklingen av vår teknologiplattform, som skal gjøre at vi kan nå ut til mange unge mennesker.

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)