MadeToGrow undersøkelse

Kjenner du noen som ikke utnytter sitt læringspotensial?

MadeToGrow mener at alle mennesker er i stand til å oppnå mer hvis de tror på sitt eget potensial til å lære.

I samarbeid med studenter ved Handelshøyskolen BI har vi laget en undersøkelse for studenter, foreldre og lærere. Vi hadde satt stor pris på om du deltok i denne undersøkelsen. Undersøkelsen er kort, og er laget for å få kunnskap om hvordan du ser verden med tanke på dette viktige temaet.

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS