Skolefri med mening

Et lærerikt, morsomt og sosialt sommerkurs i Oslo

mandag 14. til fredag 18.august 2017

MELD DEG PÅ INNEN 18. JUNI TIL SPESIALPRIS

Vil DU lære mer om vår fantastiske hjerne og samtidig utvikle dine evner for mer læring og bedre prestasjoner?

Skolefri med mening er et

«verksted for hjernebygging»

for deg som er 13 til 16 år 

og som vil lære å “hacke” hjernen

for bedre mestring av skolen og livet.

I løpet av 5 spennende dager, som inneholder en variert blanding av videoer, utfordringer, oppgaver, refleksjoner, diskusjoner, quizer etc., vil du:

 

få kunnskap og verktøy for å kunne utvikle dine evner og talenter

bli bedre kjent med dine styrker, egenskaper og ønsker for fremtiden

få verktøy som gjør at du kan lære mer og mestre motgang og utfordringer bedre

møte andre på samme alder og kanskje få venner for livet

BONUS: Du kan også være med på utviklingen av en innovativ teknologiplattform

Vi holder på å utvikle en nyskapende læringsplattform for å styrke motivasjon, læring, robusthet og prestasjoner. Både ungdommer og foreldrene gis anledning til å bidra – både for egen læring og for å påvirke utviklingen.

Det vi jobber med og det vi lærer de dagene vi er sammen, kan bli en del av innholdet på teknologiplattformen, som skal hjelpe mange mennesker å klare seg bedre både på skolen og i livet.

Det vil derfor bli noe filming underveis for samle mye av det vi gjør og deltakerne vil kunne få mulighet til å dele det de gjør og lærer med andre. Dette vil kunne benyttes på vår teknologiplattform – alt etter godkjenning av den enkelte deltaker.*

 

 

I tillegg til at du får mulighet til å bidra med innhold i vår nyutviklede teknologiplattform, vil du få beholde tilgang til plattformen også etter at uken er over. Gjennom teknologiløsningen får også foreldre anledning til å lære en del om temaene vi jobber med.

* Vi vil kun benytte materiale fra kurset etter samtykke fra deltakerne, samt gi mulighet for å anonymisere og beskytte den enkelte.

Hva likte tidligere deltagere best?

 

«Det var mye sosialt og vi fikk ha mye rollespill,
gruppearbeid og samarbeid fysisk.»
«Hall of Fame, Sommerfuglene og Mingle-kafé.»
«Kahoot quiz og videoer.»
«Lære om mindset og hvordan vi tenker.»
«Bra at vi fikk snakke og jobbe mye sammen i buddy-team.»
«Coachingen var gøy og nyttig.»
«Et morsomt, spennende og annerledes opplegg.»
«Lært masse om hjernen og det var interessant.»
«Lærerike, nyttige og engasjerende temaer –
spesielt om motivasjon.»
«At vi fikk gjøre mye selv og være kreative.»

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer på sommerkurset?

Dagene vil inneholde en spennende og variert blanding av korte forelesninger, videoer, utfordringer, oppgaver, quiz etc. For eksempel vil korte undervisningsvideoer brukes til å forklare og lære viktig kunnskap om motivasjon, mindset (hva vi tenker om hva vi kan få til), hjernen, læring etc. Ulike oppgaver kan være morsomme utfordrnger, refleksjoner og diskusjoner, f.eks. knyttet til historier og eksempler.

Er et «hjernekurs» i en uke spennende?

Hjernen mener vi er noe av det mest spennende med oss mennesker. Den betyr så utrolig mye for oss og livene våre, men fortsatt er mye med hjernen et mysterium. De fleste vet ikke så mye om hvordan den fungerer – og langt mindre om hvor mye og hvordan vi kan forme og påvirke den selv.

Vil 13-åringer og 16-åringer ha utbytte av å gå på kurs sammen?

Det er ikke alder alene som avgjør hvilke kunnskap vi besitter, hva vi interesserer oss for og hva vi kan bidra med. På sommerkurset vil ungdommene bli utfordret på mange felt og vil oppleve at de vil kunne tilføre hverandre mye – uavhengig av alder.
I tillegg lærer ofte de unge bedre av hverandre enn av voksne fordi de er nærmere hverandre i språk og språkforståelse. Når vi deler kunnskap forsterker vi egen læring og i tillegg bidrar vi til andres. Dette gjør at vi også får mer erfaring i samarbeid og kommunikasjon.

Hvorfor gå på sommerkurs når du er skolelei?

Er du skolelei er dette et kurs du bør ta! Hovedmålet vårt er å hjelpe deg å finne ut hva som gir deg større motivasjon og hvordan du kan lære og prestere bedre på skolen. Alle mennesker har behov for å føle motivasjon for noe, så de kan lære og utvikle seg. Dette er viktige fundamentale behov for alle.

Du vil derfor bli bedre kjent med dine styrker, interesser og behov, samt lære masse om hvordan du kan selv påvirke dine evner og egenskaper. Dette vil gi deg mer læringsglede og mestring på skolen og livet.

Dagene hos oss vil heller ikke ligne på vanlige skoledager. Du får lære nye ting på måter som engasjerer, du får gjøre mye selv og sammen med andre – og det blir stor variasjon i hva vi skal gjøre. Læring skal være gøy!

Hvorfor gå på sommerkurs når du er skoleflink?

Uansett hvor flink du er på skolen, vil temaene vi skal jobbe med være svært nyttige. Du vil få lære mye som du får glede av for at du kan lære mer og prestere bedre på ulike arenaer, ikke bare på skolen. Du får bli bedre kjent med deg selv, dine styrker og behov – og kanskje du finner ut av hva du ønsker å oppnå i årene fremover? Legg til at du får gode verktøy for mestring – vi er trygge på at alle får stort utbytte av denne uken dersom du er innstilt på det.

Hvilke andre fordeler er det ved å delta på «Skolefri med mening»?

Du får delta i et nytt og unikt opplegg som gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av resten av livet. Programmets innhold er basert på spennende og relativt ukjent forskning innen motivasjon, hjernens formbarhet og hvordan vi får til mer og bedre læring og mestring.

Du får mulighet til å være med å påvirke utviklingen av vår teknologiplattform, som skal gjøre at vi kan nå ut til mange unge mennesker både i Norge og andre land.

Du får møte andre ungdommer som kanskje blir dine venner for livet.

Er det noen dette IKKE passer for?

Ungdommer som ikke er motiverte for å være med, bør ikke meldes på kurset. For at alle deltakerne skal ha en god og utbytterik uke, bør alle ønske både å lære noe og bidra til andres læring. Det er viktig for oss å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle denne uken.

Ungdommer som sliter med tunge psykiske problemer bør ikke meldes på kurset. Det vil ikke være psykologer/psykiatere til stede, men alle voksne som er ansvarlige har omfattende utdanning og erfaringer med mennesker, læring, utvikling og det å hjelpe andre med utfordringer.

Skolefri med mening!

Vil du lære å «hacke» hjernen din for bedre mestring av skolen og livet?
Bli med på «verksted for hjernebygging»

Tenårene er krevende og utfordrende, både faglig og sosialt, men også veldig spennende. Overgangen til ungdomsskole og videregående er stor og forventningene øker stadig mer. Vi ønsker å bidra til at unge mennesker kan klare seg så godt som mulig, da det betyr mye for fremtiden. Vi arrangerer derfor «verksted for hjernebygging» for elever som skal opp i 8, 9., 10. klasse, eller første år på videregående.

Kunnskap om hvordan vi kan utvikle evner gjennom forståelse av vår hjerne og hvordan denne fungerer, har stor betydning for hvordan vi lærer og utvikler oss. Det har også betydning for hvordan vi takler motgang og utfordringer. Dette har igjen betydning for mestring og prestasjoner, på skolen og livet ellers.

Vi ønsker at deltakerne skal lære og få utvikle seg så mye som mulig. Derfor fokuserer vi på engasjerende læring og på å skape en trygg arena for deltakerne. Vi bruker en kombinasjon av ulike læringsmetoder med stort fokus på praktisk læring, aktiviteter og bruk av teknologi.

Vi skal ta i bruk vår egenutviklede teknologiplattform, og sommerens deltakere får mulighet til å bidra med innhold, samt få tilgang til etter kurset.

Spesialpris frem til 18. juni. Vi har begrenset antall plasser

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Ta gjerne kontakt med oss:

6 + 5 =

Ta kontakt!

Vi ønsker å høre fra deg. Ta kontakt direkte med oss hvis du har spørsmål eller ønsker dialog.

Sissel Naustdal

Telefon: +47 9229 0902

Epost: sissel@madetogrow.no