Skole med mening

Et verksted for hjernebygging

Skole med mening er et skreddersydd app-basert program for elever i ungdomsskolen, videregående og studenter ved høyere utdanning. Men også lærere, foreldre og foresatte vil ha utbytte av programmet.

Skole med mening skal bidra til at elever og studenter deltar i læringen fordi de vil – ikke fordi de .

MadeToGrow ønsker å utvikle et godt læringsmiljø hvor det oppleves trygt å prøve og feile – noe som er avgjørende for læring.

Slik fungerer Skole med mening

Skole med mening tar sted i skolen ved bruk av en app – som er under utvikling. Med gode brukeropplevelser, solid og engasjerende innhold og bruk av spillifisering gir vi deltakerne størst mulig effekt på motivasjon, tankesett, mestring og prestasjoner.

Appen vil bli tilpasset brukeren og hvilket program man ønsker å gå gjennom. Du kan også velge om du vil gjennomføre programmet alene eller sammen med andre.

Vil du motta informasjon frem til lansering og teste ut første versjon av appen når den er klar?

 

Hvorfor bør skolen din bruke Skole med mening?

Temaet folkehelse og livsmestring er foreslått inkludert den nye læreplanen for 2020. Temaet skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og forbereder dem til å håndtere ulike utfordringer i livet. Skolen vil dermed få et større ansvar for å gi elevene mestringstro og prestasjonsfølelse. Med Skole med mening får skolen din et godt grunnlag for å bygge nettopp en slik kultur.

Z

Studentene får:

  • Kunnskap og verktøy for å utvikle evner og talenter, og å mestre motgang og utfordringer. 
  • Hjelp og støtte til fremtidige valg. 
  • Bli bedre kjent med sine styrker, egenskaper og ambisjoner. 
Z

Lærere, foreldre og foresatte får:

  • Kunnskap og verktøy for å øke motivasjonen for læring samt mulighet for oppfølging.
  • Kunnskap og verktøy for å utvikle seg som lærer – som også er nyttig for foreldre og foresatte.

Vil du ha Skole med mening til ditt klasserom?

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)