Kartlegging av mindset

Dette er en kartlegging om holdninger vedrørende evner og egenskaper. Det er ikke rette eller gale svar, så det er viktig at du svarer oppriktig og slik du kjenner er mest riktig for deg. Les hvert utsagn og markér i hvilken grad du er enig eller uenig i hvert av dem.

Du kan lære nye ting, men du kan egentlig ikke endre din grunnleggende intelligens.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Din intelligens er noe du ikke kan endre særlig mye.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Du har en viss mengde intelligens og det er ikke særlig mye du kan gjøre for å endre det.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Uansett hvor mye intelligens du har, kan du alltid forandre den ganske mye.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Alle, uansett hvem de er, kan endre sine grunnleggende karakteristikker betydelig.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Alle er en bestemt type person, og det er ikke mye de kan gjøre for å endre det.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Når noe er vanskelig får jeg lyst til å jobbe mer med det, ikke mindre.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Helt ærlig, når jeg jobber hardt med noe får det ikke meg til å føle meg veldig smart.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Dersom du jobber hardt vil du mest sannsynlig prestere bra, uansett hvor smart du er.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Jeg liker oppgaver jeg kan lære av, selv om det innebærer at jeg gjør mange feil.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Bare noen få mennesker kan bli virkelig gode, uansett om det er innen idrett, musikk, kunst, et skolefag eller noe annet – du må ha et medfødt talent.
Svært uenig
Ganske uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Ganske enig
Svært enig

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fyll ut skjemaet så vil du motta en epost med resultatet av kartleggingen


Gratulerer!


Du vil snart motta en epost med resultatet av kartleggingen av dine holdninger vedrørende evner og egenskaper. Kartleggingen er knyttet til et forskningsområde kjent som «growth mindset» som Dr. Carol Dweck fra Stanford University har ledet an i flere tiår. Forskningen viser sammenheng mellom mindset og vår evne til å tro på hva vi er i stand til å klare, som igjen påvirker vår evne til å takle bl.a. motgang, utfordringer, nederlag og kritikk. Vårt mindset påvirker hvilket potensial vi ser, både i oss selv og i andre.


Vil du lære mer om motivasjon, mestring og prestasjoner?
Get it on Google Play

Eller les mer her: madetogrow.no/app

Kartlegging av mindset

Din %%personality%%

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

Loading...

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS