Utvikler menneskers POTENSIAL

Et digitalt konsept som gjør det LETT
og TILGJENGELIG å jobbe med utvikling.

Hva ville det bety for deg om du kunne oppnå følgende:

 

 • Finne mer MENING og MOTIVASJON i hverdagen og livet.

 • Få til å gjøre det som er VIKTIGST for deg.

 • Bli mer ROBUST i å takle UTFORDRINGER og til å våge å gripe spennende MULIGHETER.

 • Styrke din TRO og EVNE til å MESTRE.

 • Utvikle en bedre SELVFØLELSE på ulike arenaer i livet.

 • MINDRE STRESS og MER ENERGI og overskudd.

 • Få BEDRE RELASJONER til mennesker rundt deg.

LifeReset er utviklet for å bidra til noe av det vi mennesker har til felles, uansett alder og livsarena. Nemlig å oppleve mening og mestring i hverdagen og livet.

 • Å føle oss VERDIFULL og god nok.

 • Å ha gode RELASJONER og høre til et sosialt fellesskap.

 • Variasjon, LÆRING OG UTVIKLING – hele livet.

 • Å kjenne MESTRING og ROBUSTHET til å takle muligheter og utfordringer.

 • Å oppleve MENING i hverdagen og BIDRA til noe større enn oss selv.

Men alle opplever at livet byr på større og mindre utfordringer

 • En verden i endring stiller større krav til læring og utvikling

 • Stort prestasjonsfokus på ulike arenaer

 • Mange savner motivasjon og mening.

 • Alle møter større og mindre utfordringer og kriser i livet.

 • Økende antall (unge) mestrer ikke (arbeids)livet.

 • 50% opplever depresjon i løpet av livet.

Lære mer om

LifeReset