https://www.youtube.com/watch?v=0ydiwv2Npn4

LifeReset Event

LifeReset Event er basert på omfattende forskning innen nevrovitenskap, biologi, psykologi, adferdsøkonomi og helse. Programmet vil gi en helhetlig tilnærming til livet, helse, selvledelse, robusthet og utvikling av ens potensial. Programmet er forebyggingsfokusert, men vil også gi stor verdi om du kjenner på større utfordringer i karrieren eller livet generelt, noe vi alle gjør i varierende grad gjennom livet.

Kontakt oss

"Dersom du ønsker en virkelig «boost» i livsglede, trivsel og motivasjon skal du investere i «LifeReset». Programmet vil gi deg teknikker og verktøy som enkelt setter deg i stand til å endre vaner til det bedre med hensyn til kosthold, fysisk aktivitet og ikke minst på det mentale plan. Gjennom «LifeReset» økes din bevissthet i forhold til å sette seg mål, oppnå resultater og således utvikle dine leder og mellommenneskelige relasjonsegenskaper. Anbefales på det varmeste!"

Stephan SkjelvanProduct Designe

«Dette er et kurs som ALLE burde få oppleve- absolutt ikke bare ledere i arbeidslivet, men alle som vil lede seg selv og skape SITT liv med beste fokus Dette var virkelig Life Reset for meg
Tusen takk for fantastiske 3 dager! Jeg fikk gå dypt i meg; bli bedre kjent med meg selv, hvem jeg er, hva jeg ønsker, mine drømmer og mål Jeg fikk kjenne mye godt men også noe mer utfordrende. Jeg likte veldig godt at jeg fikk god tid til egne refleksjoner og til å «jobbe i meg selv». Gleder meg til Life Reset 2.

Tone Bryn Otterhaug

LifeReset Event gjennomføres som et 3 dagers event, enten for en gruppe mennesker i en virksomhet, eller som åpent event med ukjente deltakere.

I løpet av disse 3 dagene vil vi jobbe med følgende 5 moduler:

De 5 modulene

Bli kontaktet om LifeReset Event

"Dersom du ønsker en virkelig «boost» i livsglede, trivsel og motivasjon skal du investere i «LifeReset». Programmet vil gi deg teknikker og verktøy som enkelt setter deg i stand til å endre vaner til det bedre med hensyn til kosthold, fysisk aktivitet og ikke minst på det mentale plan. Gjennom «LifeReset» økes din bevissthet i forhold til å sette seg mål, oppnå resultater og således utvikle dine leder og mellommenneskelige relasjonsegenskaper. Anbefales på det varmeste!"

(Stephan Skjelvan)

«Dette er et kurs som ALLE burde få oppleve- absolutt ikke bare ledere i arbeidslivet, men alle som vil lede seg selv og skape SITT liv med beste fokus Dette var virkelig Life Reset for meg
Tusen takk for fantastiske 3 dager! Jeg fikk gå dypt i meg; bli bedre kjent med meg selv, hvem jeg er, hva jeg ønsker, mine drømmer og mål Jeg fikk kjenne mye godt men også noe mer utfordrende. Jeg likte veldig godt at jeg fikk god tid til egne refleksjoner og til å «jobbe i meg selv». Gleder meg til Life Reset 2.

(Tone Bryn Otterhaug)