https://www.youtube.com/watch?v=eRkvJ71O2yc

LifeReset Digital

LifeReset Digital er basert på omfattende forskning innen nevrovitenskap, biologi, psykologi, adferdsøkonomi og helse. Programmet vil gi en helhetlig tilnærming til livet, helse, selvledelse, robusthet og utvikling av ens potensial. Programmet er forebyggingsfokusert, men vil også gi stor verdi om du kjenner på større utfordringer i karrieren eller livet generelt, noe vi alle gjør i varierende grad gjennom livet.

Tilgang LifeReset
Odinær pris

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

6,995 kr.

Spesialtilbud

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

3,995 kr.

Studenttilbud

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

2,995 kr.

Spesialtilbud

LifeReset Digital for grupper

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

Ta kontakt med oss for pristilbud

Programmet er bygget opp med 5 moduler med 7 leksjoner i hver modul, hvor alt leveres digitalt. Du kan gjøre programmet fra en av dine skjermer når du måtte ønske, i ditt tempo, men jeg anbefaler at du dedikerer litt tid hver dag til å jobbe med programmet. På den måten vil du raskt etablere en vane i hverdagen for å investere tid i deg selv, dine mål og ønskede utvikling. Innholdet er en kombinasjon av videoer og stor variasjon i oppgaver som vil gi læring og refleksjon på ulike måter.

Du vil også få 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen, som har mer enn 50 spennende programmer. Dette vil gi deg mulighet for å gå dypere inn i de ulike temaene vi går gjennom i LifeReset.

De 5 modulene

Odinær pris

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

6,995 kr.

Sommertilbud

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

3,995 kr.

Studenttilbud

LifeReset Digital

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

2,995 kr.

Spesialtilbud

LifeReset Digital for grupper

 

 • Tilgang til LifeReset Digital i 12 måneder
 • 1 års lisens på den unike MadeToGrow appen

Ta kontakt med oss for pristilbud

Jeg har gått gjennom andre coaching programmer før og var litt skeptisk i begynnelsen, derfor det tok meg så lang tid å komme i gang med LifeReset. Jeg må si at det var en veldig god overraskelse så langt. Jeg har virkelig lyst til å fortsette og tror at denne gangen jeg faktisk har en stor mulighet til å komme nærmere målet mitt hvis ikke å nå det. Jeg elsker oppgavene og ser at tankene mine kommer så lett frem når jeg svarer at jeg blir overrasket hvor enkelt det er å finne det jeg virkelig ønsker. Til nå visste jeg ikke hva dette var!

Maria S.

Jeg har stort utbytte av dette programmet og har gode refleksjoner, jeg opplever at jeg klarer å «tenke nytt» og komme ut av den faste, trygge hverdagen. Jeg er veldig fornøyd!

Programet motiverer, inspirerer og er lærerik, jeg går ofte tilbake og begynner på nytt , det hjelper meg å tenke litt mer i dybden.

Amela B.

Jeg opplever at programmet har satt i gang tanker hos meg, for eksempel hva som er livsmisjonen min. Jeg få gode teknikker til å bli bedre på stressmestring og få styrt tankene mine fra det negative til det positive, at jobben ikke skal ta alt fokuset i livet mitt og forebygge utbrenthet, Alle øvelsene i programmet synes jeg er veldig nyttig og jeg synes programmet er kjempebra ? Jeg synes også appen er flott.

Anita L.H.

Må si jeg er veldig glad for at jeg kastet meg på dette programmet; jeg blir inspirert, er spent og gleder meg til hver nye leksjon og føler at jeg er i en god prosess her!

Mette T.

Jeg har fått stort utbytte av LifeReset. Jeg vil spesielt trekke fram at jeg har fått en større tro på at man kan "bli" noe mer enn det man "er", jeg tror nok at jeg har vokst opp i et miljø/samfunn hvor jeg har lært at "vi er som vi er", at vi har en personlighet, sånn er vi, og det er vanskelig å gjøre så mye med... Du, med din kunnskap, fikk meg til å håpe og tørre å tro at det ikke er sant.

Mette T.