https://www.youtube.com/watch?v=eRkvJ71O2yc

Tilgang LifeReset Digital

Lost your password?

Er du en ny bruker?

Ønsker du å få tilgang til LifeReset Digital?

Bli kontaktet om LifeReset Digital

Jeg har gått gjennom andre coaching programmer før og var litt skeptisk i begynnelsen, derfor det tok meg så lang tid å komme i gang med LifeReset. Jeg må si at det var en veldig god overraskelse så langt. Jeg har virkelig lyst til å fortsette og tror at denne gangen jeg faktisk har en stor mulighet til å komme nærmere målet mitt hvis ikke å nå det. Jeg elsker oppgavene og ser at tankene mine kommer så lett frem når jeg svarer at jeg blir overrasket hvor enkelt det er å finne det jeg virkelig ønsker. Til nå visste jeg ikke hva dette var!

Maria S.

Jeg har stort utbytte av dette programmet og har gode refleksjoner, jeg opplever at jeg klarer å «tenke nytt» og komme ut av den faste, trygge hverdagen. Jeg er veldig fornøyd!

Programet motiverer, inspirerer og er lærerik, jeg går ofte tilbake og begynner på nytt , det hjelper meg å tenke litt mer i dybden.

Amela B.

Jeg opplever at programmet har satt i gang tanker hos meg, for eksempel hva som er livsmisjonen min. Jeg få gode teknikker til å bli bedre på stressmestring og få styrt tankene mine fra det negative til det positive, at jobben ikke skal ta alt fokuset i livet mitt og forebygge utbrenthet, Alle øvelsene i programmet synes jeg er veldig nyttig og jeg synes programmet er kjempebra ? Jeg synes også appen er flott.

Anita L.H.

Må si jeg er veldig glad for at jeg kastet meg på dette programmet; jeg blir inspirert, er spent og gleder meg til hver nye leksjon og føler at jeg er i en god prosess her!

Mette T.

Jeg har fått stort utbytte av LifeReset. Jeg vil spesielt trekke fram at jeg har fått en større tro på at man kan "bli" noe mer enn det man "er", jeg tror nok at jeg har vokst opp i et miljø/samfunn hvor jeg har lært at "vi er som vi er", at vi har en personlighet, sånn er vi, og det er vanskelig å gjøre så mye med... Du, med din kunnskap, fikk meg til å håpe og tørre å tro at det ikke er sant.

Mette T.