Growth mindset

.

Growth mindset er utgangspunktet for alt arbeidet vårt. Troen på at evner, egenskaper og talent ikke er gitt en gang for alle – men at de kan trenes og utvikles.

Elevers og læreres tankesett har stor betydning for utvikling og prestasjoner. Det samme gjelder i arbeidslivet. Tankesett hos ledere og medarbeidere påvirker tillit, lojalitet, engasjement og innovasjon i virksomheter.

MadeToGrows arbeid har sterk forankring i nasjonal og internasjonal forskning. Spesielt forskningen på hvordan menneskers tro på evner og egenskaper har effekt på vår motivasjon, prestasjon og evnen til å takle motgang.

Her skilles det mellom to ulike tankesett:

V

Fixed mindset

g

Growth mindset

Et growth mindset innebærer en tro på at evner, talent og egenskaper kan utvikles.

Et fixed mindset er motsatsen. Har man dette, tror man at evner, talent og egenskaper er medfødt. Og dermed avgjørende for hva vi kan mestre og oppnå.

Forskningen på mindset kobler seg til hjerneforskning, og i senere år er det dokumentert at hjernen er langt mer formbar enn de fleste tror.

De fleste har en kombinasjon av disse to tankesettene, avhengig av situasjon. Uansett viser forskning at jo mer growth mindset du har, dess flere fordeler har du når det kommer til motivasjon for læring, robusthet og prestasjoner over tid.

Growth mindset er MadeToGrows grunnstein. Men områder vi også baserer vårt arbeid på er:

Motivasjon

Mestringstro

Robusthet

Selvledelse

(Oppleve) mening

Relasjoner

Fysisk helse

Mental helse

Lurer du på hva slags mindset du har?

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)