Forskningsbakgrunn MadeToGow 

 

Forskningsbasert innhold: 

Våre programmer er utviklet av MadeToGrow og baserer seg på internasjonal forskning, eget forskningsprosjekt i Norge og pilotprosjekter med skoler. Utviklingen av programmene startet basert på forskningsfeltet «growt mindset», som gjennom flere tiårs forskning internasjonalt viser å ha viktig påvirkning på hvordan vi mennesker forholder oss til blant annet læring, utfordringer, motgang, tilbakemelding og mestring.  

Vi blir ofte spurt om vi ikke kan finne et godt norsk begrep og erstatte «growth mindset» med, men mange har prøvd og det er foreløpig ikke etablert seg et omforent norsk begrep. Vi har derfor valgt å beholde «growth mindset», da dette er et velkjent internasjonalt forskningsområde. Les her for mer informasjon om growth mindset. 

Gjennom vår utvikling av vår ekspertise innen «growth mindset» ser vi at dette er svært nærliggende – og gjensidig påvirkende – til andre områder, slik som mestring og motivasjon. Om ett av våre viktigste mål med appen er å hjelpe mennesker å utvikle growth mindset, ser vi at vi må parallelt jobbe med andre områder som har stor innvirkning. Derfor har valgt et bredere perspektiv – et perspektiv på hvordan vi mennesker kan lære, utvikle oss, mestre og prestere over tid, på ulike arenaer i livet. 

«Growth mindset» vil være grunnleggende tankegang i alt innholdet i appen, på tvers av de 8 overordnede temaene vi jobber med:  

  • Mindset: evne til å takle motgang og utfordringer, feil og nederlag, våge å gå utenfor komfortsonen og være utholdende til oppgaven er ferdig 

  • Motivasjon: evne til å finne indre motivasjon for å utrette mer og mindre interessante oppgaver/utfordringer, kjenne glede og engasjement i daglige gjøremål 

  • Mening: evne til å takle motgang og utfordringer, feil og nederlag, våge å gå utenfor komfortsonen og være utholdende til oppgaven er ferdig 

  • Mestring: evne til å tro på muligheten til å takle kjente og ukjente situasjoner, endringer og utfordringer, samt evne til å sette mål og finne ut hva som er viktig, prioritere og fokusere på dette. 

  • Læring: evne til å lære ting som er vanskelig, lære effektivt, evne å løse problemer og være kreativ, utvikle seg personlig og profesjonelt 

  • Selvfølelse: evne til å forstå egne følelser, akseptere seg selv, føle seg verdifull, takle stress og press og oppleve balanse i livet. 

  • Relasjoner: evne til å takle ulike sosiale situasjoner, bygge relasjoner, samarbeide, kommunisere med og forstå andre; venner, familie og andre relasjoner 

  • Helse: evne til å ta vare på både hode og kropp på kort og lang sikt, til å fungere godt i hverdagen, ha energi og overskudd, gjennom fysisk aktivitet, kosthold og rekreasjon
     

Når vi utvikler innhold, gjøres dette basert på forskning innen hver av områdene, samt omfattende erfaring. Vi baserer oss på grunnleggende prinsipper innen adferdsøkonomi for å få til utvikling og varige effekter, blant annet gjennom at vi fokuserer på både det rasjonelle, emosjonelle og det som skal til for å «dytte» oss til ønskede endringer og måloppnåelse. Selv om vi fokuserer på å holde oss kontinuerlig oppdatert innen alle forskningsområdene, med tanke på å tilby generell kunnskap og metoder, skjer det stadig ny forskning. Vi verdsetter derfor tilbakemelding om du har kunnskap om nye forskningsfunn. Når det er sagt, er forskerne ikke alltid enige og vi velger derfor også å finne pragmatiske måter å formidle nogen lunde balansert kunnskap og verktøy. 

Vi er mest opptatt av at du som bruker appen skal oppleve nytteverdi i din utviklingsprosess, slik at eksempelvis kartlegginger i programmene kan både være benyttet basert på 100% vitenskapelige metoder, og noe tilpassede kartlegginger for å hjelpe deg å forstå deg selv, reflektere og jobbe med din utvikling. Noe av innholdet utvikles i samarbeid med eksterne partnere som har større ekspertise innenfor temaer vi ønsker å tilby i appen. 

Forskningsbasert utvikling: 

Utviklingen av den digitale plattformen gjennomføres i tett samarbeid med målgruppene. Vi gjør underveis følgeforskning i samarbeid med forskningspartner, både for kontinuerlig å forbedre programmene og for å kartlegge kort- og langtidseffekter. Vitenskapelig kartlegging er også basert på de 8 områdene som appen fokuserer på.  

Gjennom pilotprosjekter har vi gjort preliminære målinger, men vil etter lansering når vi har flere brukere, starte et større forskningsprosjekt. Dette forskningsfeltet vil ta for seg både kartlegginger av effekter på respektive av de 8 områdene, men også se på sammenhenger med dem. Vi ønsker også å gjøre langtidsforskning, for å kunne se effekter appen har på andre faktorer, som eks skoleprestasjoner. Vi vil komme ut med mer informasjon om forskningsprosjektet når dette er klart. Inntil videre kan du registrere deg om du kan tenke deg å delta i forskningsprosjektet.  

Som bruker av appen er du selvsagt anonym i all forskning.
 

Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill. 

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS