MadeToGrow App

Appen for personlig
utvikling, læring og mestring 

Hva du tenker har stor betydning for hvordan du takler livet.

Vår app utfordrer fastlåste tankesett og endrer dine holdninger til læring, mestring og motivasjon. På en engasjerende måte tilegner du deg strategier som du vil ha nytte av på alle arenaer i livet, hele livet.

Læringen skjer blant annet ved hjelp av spillifisering og varierte oppgaver som quiz, videoer, utfordringer, lydfiler og refleksjoner. Ettersom du lærer får du større selvinnsikt, bedre selvfølelse og blir mer robust. Du får også nyttige verktøy for læring og prestasjoner. 

Med støtte fra Extrastiftelsen i samarbeid med Rådet for psykisk helse kan vi utvikle og tilby temaet Mindset gratis. Også mer gratis innhold vil bli utviklet under dette temaet fremover.

 

Innholdet er utviklet i Norge og basert på omfattende internasjonal forskning, egen forskning i Norge og omfattende erfaring innen motivasjon, holdninger til læring, hjernens formbarhet og talentutvikling. Vi har en helhetlig tilnærming til hvordan vi utvikler oss som mennesker og du vil få kunnskap og verktøy til å:

  • Takle stress og prestasjonspress

  • Styrke motivasjon og mestring

  • Styrke selvtillit og selvfølelse

  • Lære mer effektivt

  • Få bedre relasjoner og helse

For deg som er elev/student:


Lær tankesettet som gjør hverdagen enklere.

Med enkle metoder og konkrete råd basert på dine behov, kan appen bli en effektiv støttespiller i hverdagen.

Få hjelp til å takle stress og press i tillegg til metoder for å lære og jobbe mer effektivt. Da øker også motivasjon og hverdagen blir bedre.

For deg som er forelder:


Å være forelder er ikke bare lett, men det blir lettere med
growth mindset.

Forskning viser at foreldre kan ha stor påvirkning på barnas tankesett. Å rose utvikling fremfor resultater, snakke om feil som læringsmulighet og hjernens formbarhet kan gjøre det lettere for barna å forstå at du støtter dem og gi dere en mer positiv hverdag.​

For deg i under- visningsektoren:


Gi tilbakemeldinger som blir viktige for dine elever/studenter.

For å bidra til å forme elevers oppførsel og tankegang, bør lærerne forsøke å utvikle en ​kultur med tydelige forventninger og tilbakemeldinger. 
Akkurat som du lærer dine elever/studenter kontinuerlig å forbedre, vokse, lære og endre seg – må det samme gjelde deg.

For deg som er ansatt/leder:


Rett tankesett gjør arbeidsdagen bedre.

Kontinuerlig endring og innovasjon er et «must» i dagens organisasjoner.​

Rett holdning til endring, læring, gjøre noe nytt, bevege seg utenfor komfortsonen gjør endringene enklere både for organisasjonen som helhet og deg som leder eller medarbeider.​

Last ned appen her

FORSKNINGEN BAK
Vi er opptatt av kvalitet i vårt arbeid og derfor jobber vi forskningsbasert.

Introduksjonstilbud

Dette er den første versjonen av appen, og den vil i tiden fremover bli hyppig oppdatert med nye temaer, nytt innhold og forbedringer. Vi tilbyr den derfor i en begrenset periode til introduksjonspris*:

1 måned

Kr 39,-

Automatisk betaling hver måned. Denne prisen vil gå opp ettersom nytt innhold legges til, men du får 30 dagers varsel om ny pris trer i kraft. For å beholde abonnementet må du godta prisendringen.

6 måneder

Kr 235,-

Du betaler kun tilsvarende kr 39,- per måned i 6 måneder. Etter det tilbys du videre abonnement til ny pris og får 30 dagers varsel om prisendring. Automatisk betaling hvert halvår. Du kan si opp når du selv vil.

12 måneder

Kr 469,-

Du betaler kun tilsvarende kr 39,- per måned i 12 måneder. Etter det tilbys du videre abonnement til ny pris. Abonnementet blir ikke automatisk fornyet.

.

*Fullpris for appen vil bli kr 99,- per måned når tilstrekkelig innhold er publisert. Appen vil også få tilført nytt innhold etter det.

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)

FØLG OSS