F.A.Q.

Ofte stilte spørsmål og MadeToGrow-appen

Har du spørsmål?

Når jeg kommer inn i appen får jeg bare opp Mindset-temaet. De andre temaene er låst.

Mindset-temaet er gratis og tilgjengelig for alle. Du får tilgang til alle de andre temaene når du betaler for å bruke appen i 1, 6 eller 12 måneder.

Hvordan får jeg betalt etter at jeg har lastet ned appen?

Gå inn i App Store eller Google Play og klikk på det abonnementet du ønsker.

Må jeg følge temaene kronologisk slik de står i appen eller kan jeg ta hvilket tema jeg ønsker?

Du kan ta temaene i den rekkefølge du ønsker og trenger ikke å følge appens oppsett.

Når jeg er inne i et tema må jeg gjøre det ferdig eller kan jeg hoppe til et nytt tema?

Hvert tema har en innebygd progresjon, derfor anbefaler vi at du gjør deg ferdig. Men det er heller ikke noe problem å bytte tema for så å komme tilbake siden.

Hvor blir det av resultatene av kartleggingene? Kan jeg finne dem igjen?

Resultatene ligge under hvert tema på Min side.

Jeg har skrevet i appen, men finner ikke tilbake hva jeg har skrevet.

Det du skriver inn i tekstfelter og andre svar skal bli lagret inne i programmet. Noe vil også samle seg på «Min side». Det du har skrevet skal ikke bli borte så lenge du ikke har slettet appen fra enheten du har lastet ned appen på.

Når jeg har gått igjennom alle temaene i appen og er ferdig, hva skal jeg da gjøre?

Det vil kontinuerlig komme nye undertemaer. Du kan derfor se frem til nytt innhold.

Hvor ofte kommer nye undertema i appen?

MadeToGrow arbeider kontinuerlig med undertemaer og legger dem ut så fort de er ferdige. Vi har som mål å lansere nytt innhold minst et par ganger pr mnd.

Appen har en rekke påstander om hvordan hjernen virker. Kan jeg stole på det som hevdes?

Innholdet i appen er basert nyere forskning. Da det stadig kommer ny forskning – og det også kan være sprikende forskningsfunn – er ikke kunnskap vi deler om hjernen eller annet nødvendigvis den eneste sannheten. Tips oss gjerne dersom du har forskningskunnskap av relevans for appen.

Hvordan kan jeg vite at kartleggingene er til å stole på?

Kartleggingene vi gjør i appen er basert på egen og internasjonal forskning og kvalitetssikres av vår samarbeidspartner på forskning, Universitetet i Oslo. Samtidig ønsker vi å sette fokus på læring og utvikling, samt hvilke effekter vi er opptatt av appen gir de som bruker den. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og testing for å sikre validitet og reliabilitet i våre metoder.

Vil jeg fortsatt ha tilgang til innholdet i appen etter at abonnementet er utløpt?

Du vil fortsatt ha tilgang til det som er gratis i appen, men det øvrige innholdet vil ikke lenger være tilgjengelig for deg når du slutter å betale. Dersom du senere velger å kjøpe abonnement vil det du har lagret i appen bli tilgjengelig igjen.

Kan jeg fryse (sette på pause) abonnementet mitt?

Vi tilbyr for øyeblikket ikke muligheten til å pause abonnementet ditt. Du kan imidlertid deaktivere funksjonen for automatisk fornyelse på abonnementet ditt slik at det utløper ved slutten av din betalte tid. Det du har gjort blir automatisk lagret i kontoen din, slik at du kan fortsette der du slapp om du bestemmer deg for å kjøpe et nytt abonnement i fremtiden.

Kan jeg bruke appen uten internettilkobling?

Det meste av innholdet er tilgjengelig uten tilgang til internett, men videoer krever internettilkobling.

Kan jeg lytte til meditasjonene uten internettilkobling?

Ja.

Hvilken forskning ligger til grunn for appens innhold?

Referanseliste ligger i appen + se eget vedlegg

Kan jeg kjøpe et abonnement som gave?

Nei. Google Play tillater pr i dag ikke kjøp av abonnement som gave.

En innovativ teknologiplattform med målsetting om å styrke motivasjon, motstandskraft, læring og prestasjoner.

KONTAKT OSS

  sissel@madetogrow.no

  92290902

  MadeToGrow AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo (Forskningsparken)